מבזקים

במקום חמאה, זורקים בוץ

בהמשך למכתב הפומבי ממשרד הכלכלה, עתה משרד החקלאות מאשים דווקא את משרד הכלכלה במחסור בחמאה • מה צריך לקרות עוד כדי שנקבל את המוצר הבסיסי, שבשל חשיבותו מחירו בפיקוח, אל צלחתנו?

כלכלי31.10.2019 | 17:48

זכורני בעבר כשהמקרר היה מלא בחמאה | צילום: מאת David Shay, ויקיפדיה

חילופי האשמות על משבר החמאה נמשך והאזרחים מקווים שהחמאה לא תימס כולה עד למציאת האשם או הפתרון. המוקדם מבין השניים. מול המכתב שפרסם משרד הכלכלה בו קרא למשרד החקלאות לביטול גורף של שיעורי המכס על החמאה ופתיחת שוק החמאה ליבוא חופשי, מפרסם משרד החקלאות מכתב נגדי, בו הוא תוקף את משרד הכלכלה, ומצביע עליו כאשם הבלעדי במחסור בחמאה.

"המלצתכם, כפי שבאה לידי ביטוי במכתבך, אינה יכולה להתיישב עם ענף מתוכנן. עד שלא יוחלט אחרת בחקיקה, שיטת המכסות היא השיטה היחידה האפשרית לפתיחת היבוא", כותב גלעד אלירז, מנהל תחום בכיר – סחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לדני טל, מנהל מינהל יבוא במשרד הכלכלה. "כדי להשוות את הביקוש להיצע, יזם משרד החקלאות פתיחת מכסות ליבוא חמאה, מבעוד מועד הן לשנת 2019 והן לשנת 2020".

"הבעיה היא באופן חלוקת המכסות, בדגש על התנאים שהוכתבו על ידי משרדך וסוג היבואנים הזוכים", אלירז מאשים את משרד הכלכלה. "במידה שהמכסות היו מחולקות בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים במשרד החקלאות, החמאה היתה מגיעה לארץ, ההיצע והביקוש היו נפגשים, ואולי היה נוצר מחסור זניח".

במשרד החקלאות הצביעו על נושא חלוקת המכסות של משרד הכלכלה כבעייתית. "לעמדתנו המקצועית, לא המכסה היא הבעיה, אלא אופן חלוקתה. לכן מאחר ומדובר בחומר גלם לייצור חלב ומוצריו, אנו מציעים כי האחריות על חלוקת מכסות החמאה תועבר למשרד החקלאות, שהוא המשרד המקצועי הקשור באופן ישיר לענף החלב ויכול לתת מענה לכל הסוגיות המקצועיות המצוינות במכתבך".

לטענת משרד החקלאות, חלוקת המכסות למספר מנות וחלוקת כל מנה למספר גבוה יחסית של זוכים, מנע מהיבואנים לצבור כוח קנייה מספק, שיאפשר להם למכור את החמאה במחיר המפוקח ושזה ישתלם.

במשרד הכלכלה דחו בתגובה את טענות משרד החקלאות ובהודעה שפרסמו נאמר, כי "טענת משרד החקלאות שלא ניתן לבטל את המכס ללא הליך חקיקה משוללת יסוד. ביטול מכסים נעשה בצו בחתימת השרים הרלוונטיים. המכס נועד להגן על הייצור המקומי ולכן, לאור הפסקת הייצור המקומי על ידי טרה, אין צורך בכלי הגנה זה ואין מניעה לבטל את המכס על ייבוא חמאה".

ביזנעס

שתף כתבה זו