מבזקים

יש זוכות: 170 יח"ד בהר יונה ישווקו ב'מחיר למשתכן'

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרז מקרקעין שכונת נוף הגליל,  בנצרת עילית לבניית 242  יח"ד, מתוכן 170 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי

כלכלי12.2.2020 | 08:11

הר יונה בעת בניית המבנים, 2018 | צילום: ביזנעס

א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ, היא הזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניית  242  יח"ד ב 3 מתחמים בבניה רוויה בשכונת הר יונה ד', בנוף הגליל, נצרת עילית, מתוכן 170 יח"ד במסלול מחיר למשתכן ו-72 יח"ד בשוק החופשי. למכרז התקבלו 4 הצעות.

מחירי הדירות במכרז מבטאים הנחה שנעה בין 28-30 אחוז ממחיר דירות דומות בשוק והם כוללים מענק של 60,000 ₪ לדירה.

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על  610,750 ש"ח  (הנחה של 30 אחוז ממחיר דירה דומה בשוק)

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 715,120  ש"ח   (הנחה של 29 אחוז ממחיר דירה דומה בשוק)

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 854,280  ש"ח (הנחה של 28 אחוז ממחיר דירה דומה בשוק)

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

שטח במ"ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתכןיח"ד שלא במחיר למשתכןסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מקסימום בש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה

11020592511,895,6067,0001,189,0005,947א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ

11383522212,088,4197,0001,208,0005,987א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ

11252592512,360,6947,0001,236,0006,357א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, מגדלים ב.ר ייזום ובנייה בע"מ

שטח פלדלתשטח אקווי (כולל מרפסת/גינה, מחסן חנייה)מחיר שוק נכון למועד 6/2015מחיר למשתכן כולל מענק 60,000 ש"חשיעור הנחה ממחירי שוק 2015סכום ההנחה ממחירי שוק 2015

8596876,364610,750-30%-265,613

1001111,012,727715,120-29%-297,607

1201311,194,545854,280-28%-340,266

ביזנעס

שתף כתבה זו