מבזקים

מה ענה הגר"ש בעדני לבחור שביקש טעם בלימוד?

בשיחה לקראת סוף הזמן בישיבה לצעירים מצויינים "היכל ברוך" בת"א בראשות המרא דאתרא הגאון רבי שמעון אשר שליט"א, נשא דברים מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א ראש כולל תורה וחיים ב"ב וחבר מועצת חכמי התורה וחיזק בחשיבות שינון הלימוד

יהדות11.3.2020 | 08:51

הרב בעדני מוסר שיחה בישיבה צילום: באדיבות המצלם

בתחילת השבוע הגיע הגר"ש בעדני שליט"א לבחון ולמסור שיחה בישיבה לצעירים מצוינים היכל ברוך בת"א, בראשות הגאון רבי שמעון אשר שליט"א רבה של דרום ת"א וראש מוסדות "שער אשר".

בתחילה מרן הגר"ש בעדני שליט"א בחן את הבחורים היקרים על לימודם, בעיון – פרק שנים אוחזין, וגם בבקיאות – על שאר חלקי המסכתא. ב"ה הבחורים נ"י גילו ידע נרחב וענו על שאלות של מרן שליט"א כנאה וכיאה לבחורים המצטיינים המסתופפים בהיכל הישיבה הקדושה.

ולאחר מכן נשא מרן שליט"א שיחה במשך כחצי שעה על אף חולשתו, ודיבר רבות בשבח עסק התורה ומעלת החזרות תדיר על המסכתא שוב ושוב.

כמו כן סיפר מרן שליט"א סיפור אישי לבחורים כאשר למד אצל מרן הגרא"מ שך זצוק"ל כשהיה מרן הרב שך כבן חמישים שנה והרצה בפניהם סוגיה באורך ובפלפול, ולאחר מכן שאל אותם כמה פעמים לדעתם חזר הוא על סוגיה זו, והשיבו הבחורים פעמיים שלוש אולי קצת יותר. אז אמר להם מרן הרב שך שלמד סוגיא זו קרוב למאה פעם.

בתוך הדברים סיפר מרן שליט"א "ניגש אלי בחור וביקש ברכה שיהיה לו חשק בלימוד התורה עניתי לו הרי אתה מברך, אם תכוון זה יותר חשוב, וזה יותר חזק מהברכה שלי, הבחור הסתכל עלי בתדהמה ועניתי לו שכוונתי לברכת והערב נא וברכת אהבת עולם.

הבעיה שאנו מתפללים כמו אמירת עשרת בני המן במהירות ובמרוצה ואם רק היינו נעצרים ומכוונים כדבעי היה לנו חשק ומתיקות בלימוד התורה.

והערב נא – פירושו טעם, שיהיה לנו טעם בלימוד ותפילתו של האדם מתקבלת רק אם מרבה לחזור ואז הקב"ה משפיע לו ערבות בתורתנו הקדושה". בסוף השיחה נשאר מרן שליט"א לתפילת מנחה בהיכל הישיבה.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו