מבזקים

עקב חילולי השבת: בדושינסקיא יפגינו בחברותות

בחסידות דושינסקיא הנחשבת לקנאית, מצאו דרכי מחאה על חילולי השבת המתרבים והוציאו מודעה הקוראת ללמוד בחברותות בשבת בבית המדרש עקב חילולי השבת • המכתב המלא בפנים

חרדים8.11.2019 | 09:56

מעמד פרידה מהרבי מדושינסקיא לקראת יציאתו לארה"ב צילום: שלומי טריכטר

האדמו"ר מדושינסקיא שיצא לארה"ב למסע חיזוק בין מספר שבועות לטובת המוסדות, דיבר בעת מעמד הפרידה מהחסידים על החובה להתחזק בלימוד התורה בשבתות בעקבות חילולי השבת שהתרבו באחרונה.

בדבריו אמר הרבי: "חילולי השבת שמתרבים לאחרונה בעווה"ר על ידי רשעי ישראל פריצי עמנו, ומהווה מרידה נוראה במלכות שמים רח"ל, לדאבון לב כל יהודי'.

האדמו"ר הוסיף "היה עלינו למחות ולהתריע על כך כדבעי למהוי אך על כל פנים מה שבכוחנו עשות להגביר את רוח הטהרה ולהשפיע באוויר את קדושת השבת על ידי התאספות ברבים לעסוק בדברי תורה ולתפילה בקביעות מקום ובעונג שבת קודש במסיבת מרעים" 

בעקבות הדברים הוציאו בוועד שיעורי התורה 'חלקנו בתורתך' של החסידות קול קורא מיוחד הדומה למודעה הקוראת למחאה והפגנה של 'העדה החרדית' וכתבו: "בוא לעזרת השם בגיבורים, האספו במשך ימי השבת קודש לחזק קביעות לימודכם בחברותות ובשיעורי תורה בבית מדרשנו ברוב עם".

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו