מבזקים

מיוחד: ההתייחסות של שר התורה לשואה הנוראה

באחת הפעמים שענה שר התורה הגר"ח קנייבסקי תשובה במענה האם לקרוא שמות על אלו שחוששים לא לקרוא שמות על אלו שיש להם צרות כותב הגר"ח התייחסות נדירה בכתב ידו 

חרדים7.4.2021 | 19:32

שר התורה הגר"ח קנייבסקי צילום: שוקי לרר

שר התורה הגר"ח קנייבסקי שידוע במילותיו המדודות התייחס בעבר בכתב ידו לשואה הנוראה. ערב יום השואה מפרסם ארגון 'ארחות יושר' שבנשיאותו, התייחסות נדירה בכתב ידו של הגר"ח. 

הגר"ח כותב בכתב ידו על השואה כגזירה כללית על העם היהודי ולא על כל יחיד ויחיד, התשובה ניתנה במענה לשאלה בנוגע  האם לקרוא שם על אלו שעברו צרות שיש מנהג לא לקרוא שמות על אותם אנשים. 

הגר"ח משיב וכותב: "אלה שנהרגו בגזירות היטלר ימ"ש אין לחוש לקרות על שמם", כותב הגר"ח בנוגע לנתינת שם של אלו שנהרגו בשואה. 

בדבריו מסביר הגר"ח את הסיבה "כיוון שהייתה גזירה כללית. כן שמעתי מאאמו"ר" (בעל הקהילות יעקב הסטייפלער זצ"ל מ.ו).

כתב היד של תשובתו של שר התורה על רקע תמונתו 

 

שתף כתבה זו