מבזקים

מבקר המדינה מאשים: עיריית בני ברק אינה אוכפת כנדרש את חוקי הבניה

מבקר המדינה מאשים כי עיריית בני ברק אינה אוכפת כנדרש את חוקי הבניה • ע"פ הדו"ח האחרון של המבקר, ברשויות מקומיות רבות, בהן העיר בני ברק, נמצאו ליקויים מערכתיים בהיערכות של הוועדות המקומיות לפקח על הבנייה וכן ליקויים בפעולות האכיפה • כל הפרטים

מקומי22.7.2020 | 17:59

חזית בנין עיריית בני ברק צילום: פלאש 90

מבקר המדינה הגיש בשבוע שעבר את הדו"ח התקופתי ליו"ר הכנסת. בדו"ח מספר נושאים הנוגעים להתנהלות הרשויות המקומיות בישראל.

בין היתר מקדיש המבקר פרק מיוחד העוסק באכיפת חוקי הבניה ע"י הרשויות המקומיות.

"תופעת עבירות הבנייה היא נרחבת, ועלולה להביא לשימוש לא מושכל במשאב הקרקע, לפגיעה באיכות החיים והסביבה ואף לסיכון הציבור. לרוב, עבירות אלו גלויות לעיני כול ולפיכך אופן ההתמודדות עימן משפיע גם על מידת אמון הציבור בגורמי האכיפה", מציין המבקר.

בביקורת נמצאו ליקויים מערכתיים בהיערכות של הוועדות המקומיות לפקח על הבנייה וכן ליקויים בפעולות האכיפה:

ע"פ הדו"ח, בכמחצית מהוועדות נמצא מחסור במפקחים, עיקרו בוועדות קטנות ופריפריאליות; 98% מהוועדות לא הכינו סקר עבירות בנייה כנדרש בחוק; 58% מהוועדות לא הגישו דיווחים כנדרש ליחידה הארצית לאכיפה על פעולות האכיפה שלהן בשנת 2018; רק 41% מהוועדות העבירו ליחידה הארצית לאכיפה דיווחים לצורך רישום במרשם הפלילי כנדרש; בחלק ניכר מהוועדות (38% ) רמת הפיקוח הוערכה על ידי התובעים כטעונת שיפור; רק כמחצית מהוועדות דיווחו על ביצוע אכיפה יזומה של עבירות בנייה; 43% מצווי ההריסה המינהליים שהוציאו הוועדות לא בוצעו; קיים מחסור בתכניות מתאר מפורטות ביישובים ערביים והדבר עלול לגרום להתרחבות תופעת עבירות הבנייה.

מבין תריסר ועדות שנבדקו לעומק, מחציתן פעלו ללא תכנית עבודה ליחידת הפיקוח, לשלוש מהן בלבד הייתה מדיניות אכיפה עדכנית; תשע מהוועדות לא דיווחו לרשם המקרקעין על חריגות בנייה; בחלק מהוועדות נמצא מחסור בציוד וכלי עזר האמורים לשמש בביצוע האכיפה, וסביבת עבודה לקויה של מפקחי הבנייה; שתי ועדות בלבד הקצו תקציב ייעודי מראש להריסות.

בדיקת תהליכי אכיפה בארבע ועדות מקומיות (בני ברק, גבעתיים, חוף אשקלון וטירה) העלתה שיהוי, קיטוע וחוסר אפקטיביות של פעולות האכיפה; בוועדה המקומית טירה יש תופעה נרחבת של עבירות בנייה שאינן נאכפות.

לנוכח הממצאים ממליץ משרד מבקר המדינה לבחון חלופות לטיוב מערך הפיקוח והאכיפה בוועדות המקומיות ובתוך כך לשפר את התפקוד של ועדות מקומיות קטנות; לחזק את הממשקים בין התכנון, הרישוי והפיקוח ולקדם תכניות מתאר הנותנות מענה לצרכי האוכלוסייה; להגביר את פעולות האכיפה היזומה ולמצות את סמכויות האכיפה כדי שהאכיפה תהיה יעילה ואפקטיבית.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו