מבזקים

גדולי בני ברק במכתב: "מצווה גדולה לא להתפלל בבתי הכנסת"

לאור ההנחיות החדשות והסכנה הנשקפת מהנגיף המתפשט בקצב מדאיג, גדולי ההוראה בבני ברק מפרסמים הערב מכתב אשר הינו פסק הלכה יוצא דופן, בו הם קובעים כי לאור הסכנה, "מצווה גדולה לא להתפלל בימים אלו בבתי הכנסת!" • פרסום ראשון

חרדים25.3.2020 | 22:00

כינוס רבני בני ברק צילום: שוקי לרר

פרסום ראשון ב'בחדרי חרדים': לנוכח הסגר והמצב הקשה בהתפשטות הנגיף, גדולי ההוראה ורבני בני ברק כתבו מכתב "מצווה גדולה לא להתפלל בימים אלו בבתי הכנסת".

תחת הכותרת "אחינו כל בית ישראל" כותבים הרבנים  "לכל אחינו היקרים והאהובים, נועם ה' עליכם. היות והרופאים קבעו שסכנת המגיפה חמורה ביותר, ולדעת הרופאים ישנו חשש גדול מאוד להידבק בתוך בתי הכנסת,
לכן כשם שתמיד מצווה להתפלל במקדש מעט בתוך בית הכנסת, כך כעת מצוה גדולה להתפלל מחוץ לבית הכנסת שנאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

"לפי הוראת הרופאים יש להתפלל בחוץ בתפזורת גדולה לא יותר מ10 אנשים במקום אחד במרחק של שני מטר אחד מחברו, את המכתב מסיימים הרבנים ובאנו על החתום בכאב רב שכך עלתה לנו בימינו ובתפילה להקבה שיסיר מעלינו מגיפה זו".

על המכתב חתומים הגר"י זילברשטיין, הגר"ש בעדני, הגר"ש רוזנברג והגר"י סילמן

במקביל כותבים גם רבני העיר בני ברק הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט והגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא מכתב חריף שאסור להתפלל בבתי כנסת. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו