מבזקים

משרד התקשורת חוזר בו ומאפשר ניודי מספרים בסלולר

המשרד החליט היום להגביל את הניודים רק למקרה שבו הלקוח פונה ומבקש זאת, אך אוסר לבצע מכירות יזומות של החברות

תקשורת24.3.2020 | 15:22

מנכ"ל משרד התקשורת | נועם רבקין פנטון, פלאש 90

משרד התקשורת חזר בו והחליט שמערכת ניידות המספרים תמשיך לעבוד כסדרה ותישאר פתוחה. אחרי שהורה בשבוע שעבר על סגירת המערכת בשל המשבר, מתקן המשרד את ההחלטה ומחליט להשאירה פתוחה אבל תוך כדי הטלת מגבלות ומעקב אחר ניודי המספרים בין חברות התקשורת. המגבלה המרכזית שנקבעה היא איסור של החברות הסלולריות לבצע פעילויות מכר יזום. כלומר רק אם הלקוח מתקשר ומבקש להתנייד ניתן לבצע ניידות מספרים.

במכתב שהוציא היום משרד התקשורת הוא קובע כי בתקופה זו נדרש כי בעלי רישיונות הסלולר יפנו את כל משאביהם ליציבות טכנולוגית של הרשתות, ושמירה על רציפות תפקודית במתן שירות למנוייהם. לדברי המשרד ביצוע פעולות שיווקיות לצורך קליטת מנויים עלול לגרוע ממשאבי החברות הנדרשים בעת הזו למיקוד פעילותם באספקת שירות תקשורת באופן רציף הכולל, בין היתר, תפעול של הרשת, טיפול באירועים מתפתחים ומתן שירות ללקוח. המשרד מציין עוד כי על מנת להבטיח המשך מתן שירותים באופן תקין וסדיר, ובהמשך להחלטות נוספות שקיבל שר התקשורת בימים האחרונים, שתכליתן להקל על בעלי הרישיונות במיקוד המשימות שעליהם לבצע בעת הזו, ולאחר בחינת ההתייחסויות שהתקבלו בשימוע, החליט שר התקשורת כי חברה סלולרית לא תבצע בעצמה או באמצעות מישהו אחר מטעמה (כלומר משווקים) כל פעולה שיווקית מול מנויים קיימים של מתחרים לשם ניוד מנוי.

המשרד קבע כי החברות הסלולריות יתעדו כל בקשת ניידות שהגיעה ביוזמת המנוי לרבות באמצעות הקלטת השיחה. תיעוד זה יימסר למשרד התקשורת ככל שיידרש. עוד נקבע כי החברות יעבירו למשרד התקשורת כחלק מהדיווח היומי המועבר לחדר השליטה של משרד התקשורת, דיווח יומי לעניין מספר המנויים שהתניידו אליהן ושם החברה הננטשת. ההוראה תקפה עד 6 באפריל השנה.

גלובס

 

שתף כתבה זו