מבזקים

מגיפת הקורונה: שר התורה קורא לצום בערב ראש חודש

הגר"ח קנייבסקי כתב מכתב מפורט בכתב ידו בעקבות התפשטות הקורונה וביטול תורה בעקבות המגיפה • "כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו ולהשתדל להרבות בלימוד התורה ולהתענות בערב ראש חודש"

חרדים23.3.2020 | 11:19

הגר"ח קנייבסקי צילום: שוקי לרר

שר התורה הגאון הרב חיים קנייבסקי קורא לציבור לצום חצי יום, ביום רביעי הקרוב, ערב ראש חודש ניסן, בעקבות מגיפת הקורונה המתפשטת. הגר"ח קנייבסקי קורא "לכל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו ולהשתדל להרבות בלימוד התורה".

המכתב המלא: "אמרינן ביבמות, ס"ג א', אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, והנה בשנה האחרונה היה הרבה ביטול תורה בעוונותינו הרבים, לכן על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו ולהשתדל להרבות בלימוד התורה, ובכוחה להגן ולהציל מכל מרעין בישין, כדאי' בסוטה כ"א א'".

"עוד היו מייעצים לעת הזאת להתענות בערב ראש חודש ניסן חצי יום ולהתפלל תפילת יום כיפור קטן, ועיקר התענית הוא התפילה, והקב"ה יאזין לשוועתנו ויאמר לצרתנו די וישלח רפואה שלימה במהרה לכל חולי עמך ישראל. הרוצה להתענות כל היום או חצי יום יזכור לקבל התענית ביום שלישי הבעל"ט בתפילת המנחה ויוכל לומר עננו במנחה ביום רביעי, בדיעבד אפשר לקבל עד הלילה, ויש מתירין גם בלילה. המתענה חצי יום בלי קבלה אינו יכול לומר עננו, אבל יש גם בזה זכות".

"אפשר לומר בשעת קבלה "בלי נדר" או עד שארצה, אך אם לא יתענה עד אחרי תפילת המנחה לא יאמר עננו. ואב הרחמים ויאמר למלאך המשחית די במהרה".

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו