מבזקים

צה"ל נקנס בסכום של 1.4 מיליון שקל בשל אי עמידה בחוק

צה"ל לא עמד בלוחות הזמנים להפסקת שימוש באסבסט בציוד ובכלי רכב; כדי שלא לפגוע בכשירות המבצעית, סיכמו המשרד להגנת הסביבה וצה"ל על לוחות זמנים חדשים ובמקביל, המשרד קנס את צה"ל ב-1.4 מיליון שקל בשל אי העמידה בחוק – קנס המתברר בימים אלה במשרד המשפטים

משפטי19.3.2020 | 10:10

חיילי צה"ל. (למצולמים אין קשר לכתבה) צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 הציב מטרה שאפתנית לקידום ההגנה על הציבור מפני חשיפה לאסבסט, וכלל שורה של חובות להסרה יזומה של אסבסט בשימושים שונים, ובהם בתעשייה, במבני ציבור ובצה"ל. בסעיף 7 לחוק נקבעה חובה לגבי צה"ל להפסיק את השימוש הקיים בציוד ובכלי רכב שבשימושו בתוך 7 שנים מיום התחילה – כלומר, עד 4 באוגוסט 2018. בסעיף קטן 7(ב) נקבע חריג לגבי כלי רכב וציוד במעמד חירום, לגביהם חובת ההסרה אינה מתייחסת לתאריך מסוים, אלא בעת ביצוע טיפול תחזוקה.

בראשית שנת 2018 הודיע צה"ל למשרד להגנת הסביבה, כי לא יעמוד בחובת ההסרה שנקבעה בחוק ובהמשך ביקש לתקן את החוק באופן שיינתן פרק זמן נוסף להסרת רכיבי אסבסט בכלי טיס. במהלך התקופה שלאחר פנייה זו התקיים שיח בין המשרד לבין צה"ל ומערכת הביטחון על-מנת להביא לפתרון מעשי במצב שנוצר.

לאחר שהוברר כי כמות רכיבי האסבסט שטרם הוסרו בחיל האוויר היא ניכרת, ותיקון ההפרה באופן מיידי אינו מעשי ועלול לפגוע בכשירות המבצעית של חיל האוויר ולסכן את ביטחון המדינה, גובש התיקון המוצע לחוק, המאפשר דחייה משמעותית בלוחות הזמנים לצורך הסרת רכיבי האסבסט בכלי הטיס הפעילים בצה"ל.

נוסח זה סוכם בין השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, לבין סגן שר הביטחון, אבי דיכטר. גורמים בכירים בצה"ל אישרו כי לוחות הזמנים המוצעים בתיקון המוצע הם הקצרים ביותר הניתנים לביצוע ללא פגיעה בכשירות המבצעית.

כמו-כן, במהלך הדיונים התברר כי מוחזקים על-ידי צה"ל כלי טיס רבים שאינם בשימוש כלל, וקיים חשש להימצאותם של רכיבי אסבסט בכלים אלה. במסגרת הבחינה המקצועית של כלים אלה נמצא, כי הסיכון שעלול להיגרם לציבור מכלים אלה, בכפוף לדרישות אחזקה מתאימות, הוא נמוך ביותר. לפיכך מצאו גורמי המשרד כי ניתן לפטור את צה"ל מחובת ההסרה, בכפוף לעמידה בשורה של תנאים.

לאור כל האמור, גובש תזכיר החוק המוצע, אשר מבטיח הגנה מיטבית לציבור ולסביבה בנסיבות הקיימות ובאילוצים הביטחוניים. עם זאת, לצד תזכיר החוק, בשל אי עמידה במועד הקבוע בחוק, הטיל המשרד על צה"ל עיצום כספי במאי 2019 בסך 1.4 מיליון שקל. צה"ל טרם שילם סכום זה, והנושא מתברר במשרד המשפטים בימים אלה.

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (ד') להערות הציבור את הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (תיקון), התש"ף-2020. את ההערות ניתן לשלוח עד 1 באפריל 2020.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו