מבזקים

מגדולי תלמידי בריסק: הגאון רבי יוסף פלורסהיים זצ"ל

בירושלים הסתלק לבית עולמו הגאון רבי יוסף פלורסהיים זצ"ל תלמיד חכם עצום ומתמיד נודע שהיה לתלמידו המובהק של זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק

ברוך דיין האמת18.3.2020 | 14:30

נר נשמה צילום: pixabay

ברוך דיין האמת: בירושלים נפטר לבית עולמו הגאון רבי יוסף פלורסהיים זצ"ל מגדולי תלמידי בית בריסק והוא בן 81 בפטירתו. 

רבי יוסף פלורסהיים זצ"ל, נולד בי"ז אדר תרצ"ט לאביו רבי יעקב פלורסהיים איש המבורג שבגרמניה, האבא היה גר בחיפה, היה מוהל מפורסם, שהיה שייך לקהילה של הרב מונק שהייתה הקהילה החרדית בחיפה. 

בבחרותו למד בישיבת 'קול תורה', ואחר כך בישיבת בריסק אצל יבלחט"א זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק והיה לתלמידו המובהק.

כל ימיו היה אברך כולל, שקד על תלמודו באופן בלתי מצוי כלל, היה מתמיד אמיתי וידען באופן מפליא, ידע כל מילה ב"פרי מגדים", וכל מילה בכל אחרון ואחרון, פשוט ידען בצורה מפליאה ומתמיד גדול במלוא מובן המילה.

זכה לדור ישרים יבורך, בנו בכורו הרב יחיאל מחשובי התלמידים בית מדרשו של הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק, בנו הרב נחמיה ראש כולל "אהל ישעיהו" בבית ישראל, בנו הרב שמעון מחשובי האברכים ב"מעלות התורה", בנו הרב אליעזר מחשובי האברכים באלעד ומראשי קופת הצדקה, ובנו הרב רפאל - בוגר חברון - גם הוא מחשובי האברכים באלעד, וחתנו הרב יפה מחשובי האברכים העמלים בתורה בשכונת "נווה יעקב".

אשת הנפטר היא מרת מיכל לבית ונדרוולדה שהיתה מורה שנים ארוכות בסמינר הישן עד צאתה לגמלאות.  אחות הנפטר היא אשת הרב בייפוס מרכסים בעל ה"לקח טוב".

הרב התגורר ברחוב אלקנה בירושלים והיה שכנו שנים רבות של ידידו ראש הישיבה הגרב"ש דויטש. 

מסע הלוויה היום בשעה 16:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות שם ייטמן. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו