מבזקים

רבני מודיעין עילית: לא לבוא לבית הכנסת

לאור החשש הכבד מהתפשטות נגיף הקורונה, רבני העיר מודיעין עילית הוציאו מכתב מפורט כיצד יש לנהוג בעניינים הלכתיים בעקבות המצב החדש

יהדות18.3.2020 | 15:34

בועז בן ארי

רבני העיר מודיעין עילית שישבו על המדוכה לאור התפשטות הקורונה הוציאו מכתב מפורט לתושבי העיר.

במכתב כתבו: "לרגל המצב ההולך ומחמיר, ולצערנו הרב מתבשרים אנו על יותר ויותר אנשים שנדבקו בנגיף, וביניהם אנשים ממחננו כאן בארץ הקודש ובשאר מקומות, והדבר גורם לבהלה ולחץ גדול מאוד סביב אותם חולים, שנדרשים מאות ולפעמים אלפים להסתגר ולהכנס לבידוד מוחלט, בעקבות קירבה לחולה, ועל כן חובה עלינו לעשות הכל כדי לצמצם את האפשרות של הדבקות המונית ח"ו, שבנוסף לסכנה כלפי אנשים שמפאת גילם או מצבם הרפואי הם בסיכון חיים, הרי הדבר עלול ג"כ לגרום לשיתוק וריתוק מוחלט של סביבה רחבה, ועד כמה שנצליח לשמור מרחק אחד מהשני וק"ו מקבוצה גדולה, יחסך מאתנו הצורך אח"כ לבודד מספר גדול של אנשים".

"ולשם כך התאספנו רבני העיר, ראש העיר וכמה מהרופאים בעירנו, כדי למצוא דרכים לצמצם עד כמה שניתן את הסיכון, הרופאים חיברו מסמך ובו הם מפרטים את הנקודות שצריך לשים עליהם דגש ויש להתייחס להוראותיהם ברצינות מוחלטת.

"בנוסף לכך שקלנו רבות כיצד לקבוע סדר נכון בנוגע לתפילות בבתי הכנסיות, והמשך קיום לימודים בהיכלי הישיבות והכוללים, והשימוש במקוואות, והחלטנו כדלהלן:

תפילה בציבור:

א. כדי למנוע צפיפות בבית הכנסת, אין צורך בשעה זו לבוא לבית הכנסת לתפילת ערבית שבת וחול, ניתן לקיים מנינים בכניסות לבניינים, או בכל מקום מרווח אחר.

ב. תפילות שחרית ומנחה, שבת וחול, לא יתקיימו ביותר ממנין מצומצם, ויש לקיים בכל בית כנסת מנינים משעת הנץ עד סוף זמן תפילה, ולפצל את המניינים לעזרת נשים, ושאר חדרים סמוכים, כמו"כ העירייה העמידה לרשות הציבור כיתות בתי הספר, וניתן לקיים שם מניינים רבים.

ג. במניינים המתקיימים בבתי הספר, בימים שקוראים בתורה, יתאסף מנין לקריאת התורה בפרוזדור והשומעים  בכתות יצאו ידי חובה בקריאה זו.

ד. נשים וילדים מתחת לגיל בר מצוה לא יתפללו בבתי הכנסת.

ה. אנשים מבוגרים בני שבעים ומעלה או בעלי רקע רפואי יתפללו ביחידות בביתם.

היכלי הישיבות והכוללים:

ו. חובה לקיים את ההוראות ללא התחכמויות, ולפזר את התלמידים לקבוצות קטנות, ולא בחינם טרחו חז"ל ללמדנו שגם שנים שיושבין ועוסקין בתורה שכינה ביניהם, ואפי' אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה כנגדו.

מקוואות:

ז. במצבנו יש להסתמך על תקנת חז"ל ברחיצה של ט' קבין. ההולכים בכ"ז לטבול במקוואות, יזדרזו להיכנס ולצאת, ולא לשהות יחד יותר מעשרה אנשים ושלא לשוחח זה עם זה, וכ"א יטבול בבור לבדו, וניתן להקדים לטבול בע"ש קודם חצות.

חתונות:

ח. אין לקיים חתונות ואירועים רבי משתתפים בבתים פרטיים ללא יוצא מן הכלל, הנסיון מלמד שאין ביכולת בעלי הבתים למנוע כניסת אנשים רבים מהמותר והדבר עלול לסכן אותם ואת סביבתם, יוקצו מקומות ציבוריים עבור שמחות תוך כדי שמירה הדוקה על הכללים.

ט. כמו"כ אין לקיים אירועים עבור אנשים שאינם תושבי העיר. הגענו למצב שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, וזהו הניסיון שלנו בשעה זו עד כמה אנו מאמינים ומרגישים שיש ה' בקרבנו ושהוא מנהל את האירוע, אלא שהוא מסר את ענין הבריאות בידי המומחים, וצוה עלינו בתורתו הק' ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ועל ההורים להשתדל להשרות אוירה רגועה ושמחה כדי שבני הבית יעברו את הניסיון בהצלחה, עד שנזכה לגאולה השלמה בב"א.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו