מבזקים

האם מקיימים מצוות ביקור חולים אצל חולי קורונה

שאלה אקטואלית מעניינת הונחה על שולחנו של הפוסק הגרש"א שטרן, בדבר מצוות ביקור חולים אצל חולה בנגיף הקורונה

יהדות20.2.2020 | 21:18

אילוסטרציה | pixabay

בעקבות הגעתם של חולי קורונה ישראלים לבית החולים שיבא בתל השומר עלתה השאלה האם יש מצווה של ביקור חולים אצל חולים אלו שיש בהם סכנה. 

השאלה נשאלה במסגרת בית דין המיוחד לענייני רפואה שבנשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן מגדולי פוסקי דורנו. 

ל'בחדרי חרדים' נודע כי המענה שקיבלו היה שמאחר וכיום יותר קל, עניין ביקור חולים, כי רוב העבודה נעשית ע"י צוות הרפואה, ולעודד את החולה אפשר גם באמצעות הטלפון, אי לכך, כשמדובר בחולה מדבק, ובפרט בדבר שמסוכן לחיי האדם, יש מקום להקל במצות ביקור חולים, ואין ללכת לבקרו אלא אם כן ישנם אמצעים מתאימים לבידוד המבקר את החולה, אם ע"י מסיכה וכדו'.

הגרש"א הוסיף כי ואפשר לסמוך בזה על ביקורי הרופאים המטפלים, כשליחים במצות ביקור חולים אבל אם יש אפשרות לבקר במקום כזה על ידי אמצעי הגנה. 

בחדרי חרדים

 

שתף כתבה זו