מבזקים

אבל בעולם התורה: המשפיע הגאון רבי סנדר ארלנגר זצ"ל

הגאון הצדיק רבי סנדר ארלנגר זצ"ל מגדולי המשפיעים בדורנו נפטר לאחר שחלה בשנים האחרונות 'כל רגע' עם תולדות חייו. 

ברוך דיין האמת13.2.2020 | 15:03

הגאון הצדיק רבי סנדר ארלנגר זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

ברוך דיין האמת: בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק נפטר הגאון הצדיק רבי חזקיהו סנדר יצחק ארלנגר זצ"ל מגדולי המשפיעים בדור האחרון כשהוא בן  68 בפטירתו.

בשנים האחרונות חלה ואושפז בבתי החולים, בימים האחרונים הדרדר מצבו והוא השיב את נשמתו ליוצרה. 

מתולדותיו הגאון הצדיק רבי סנדר זצ"ל נולד לאביו המקובל הגאון רבי שמשון רפאל ארלנגר זצ"ל משוויץ. כבר מקטנותו נודע כמתמיד ושקדן עצום בכל פעם ראו אותו במצב שהוא רכון על גבי הגמרא שעות ארוכות ומתעמק בצפוני הסוגיות לברר עמקם על פי שיטת הראשונים, בתקופה בה למד בישיבות פוניבז' בריסק נחשב מהאריות שבחבורה טובי המוחות בקשו לקבוע עמו חברותא.

רבי סנדר נלקח לחתן אצל הגאון המפורסם רבי אליעזר צדוק טורצין זצ"ל מגדולי חשובי תושבי העיר בני ברק מחבר ספר שונה הלכות ומתנה מועטת מי שהיה חביבם של ה'חזון איש' והרב מבריסק.

 תפילתו הייתה בהשתפכות מעורגת נפש רבויות כסופים והשתוקקות לאבינו שבשמים ההתלהבות וההתלהטות שהופפה אותו בסילודין בעומדו לפני קונו הקרינה והשפיעה על כל סובביו להבין מאמר חז"ל שהתפילה היא מן הדברים העומדים ברומו של עולם.

 בידיעות הנרחבות שרחש לו בתורת הנסתר הפך מאחד מיחידי סגולה שבדור שמאירים לו שבילי דרקיע בעומק חכמת תורת החן לימים אף חיבר ספרים רבים שרחשו להם מקום של כבוד אצל כל הוגי תורת הנסתר שהביאו התפלאות מרוחב תבונתו והשגתו הנפלאה במצולות עניינים האלו.

 ליבו הרחום פתוח היה בכל עת ועונה לעמוד לימין הזולת בכל מה שאפשר הן בנתינת חיזוק ועידוד לצורבי התורה ומבקשי עליה והן בקריאת אוזן במצוקת שבורי לב ונדכאים, כמו כן עסק הרבה בצדקה וחסד בסכומים אדירים של צדקה שעברו תחת ידו בהיותו נחשב גבאי צדקה נאמן שרבים סמכו עליו.

במשך שנים רבות עמד בראשות כולל אברכים בעיר תל אביב שם הרביץ תורה תמידין כסידרן והעמיד עדרים עדרים של גדולי תורה יראים ושלמים אשר קנו ממנו את יסודות העיון והארת דרכי החיים, תלמידיו אלו היו מקושרים אליו בעבותות אהבה כל הימים ואף התייעצו תמיד בדעתו בספקות שעמדו על הפרק בענייני והליכות החיים.

שיעוריו ושיחותיו הרבים ומאלפים שנשא ומסר בכל תפוצות ישראל לאורך השנים מהווים פרק מיוחד בהישאותו הרוממה בחן אשר הוצק בשפתותיו, ובדבריו היוצאים מן הלב זכה להלהיב בלבבות להשיב רבים מעוון לקרב ליבם לאביהם שבשמים, בכל החוגים והעדות היו נוהרים לשמוע דבריו ולשתות בצמה את דברות קדשו שהיו נסוכים באהבת תורה ויראת שמים וחיזוק קירוב המצוות וקנין המידות הטובות בהתרחקות מכל השעה ומכשולי הייצר שסופם אבדון ח"ו, נחשב כאחד מגדולי המשפיעים בדורינו וחשובי מזכי הרבים בעולם כולו.

תלמידיו מספרים ל'בחדרי חרדים' כי ליבו לב הארי לעמוד בשער ללחום ולזעוק על פרצות בכרם ית ישראל לגדור גדר להעמיד משפטי הדת בהיותו עמוד האמת ולא חת מפני איש והשמיע תמיד בשפה ברורה את האמת הנוקבת וללא מורא ומשא פנים, לא אחת הרעיד תבל ומלאו בברק חציו השנונים בהם שלף חרב מתערה לגלות ולהסיר את הלוט מעל פני צבועים וחנפים לגלות קלונם ברבים ולהעמידם במקומם הראוי להם".

"דבריו שנאמרו בכוונה טהורה לשם שמים ללא שום נגיעות וחשבונות אישיות הצליחו להגביר אויבים בשער ולהביא ישע במערכות ישראל בימי הרת עולם בו רבו הטשטוש והבלבול, היה לעיניים לכל מבקשי אמת ולמשען וסעד לגבורי החיל העומדים על משמר הצלת עולם התורה מדי שועלים המחבלים ומחרסים בכרם בית ישראל".

גינוני הקדושה שמירו בו העידו על סגולת רוממת נשמתו חרד מאוד בשמירת העיניים ופרישות הבלי העולם הזה כל ענייני אכילתו ושתייתו היו מדודים ושקולים במאזני הפרישות, סיגף גופו ונפשו ואף הדיר לטבול עצמו במקווה מדי יום.

לפני כעשרים שנה חלה במחלה קשה שסכנה את חייו תפילות רבות נערכו בכל אתר ובדרך נס ניצל ממות לחיים, בתקופה זו קיבל על עצמו להתחזק ביתר שאת בזיכוי הרבים ואכן הדגיש מאז והלאה מזמנו היקר בהצדקת הרבים הן בשיחות ודרשות חוצבי להבות אש והן בהפצת ספרים ומאמרים רבים בנושאים שונים ומגוונים בהלכה ובהגדה בנגלה ובנסתר. כמו כן פרסם מאמרים לחיזוק התורה והדת בעילום שם.

במיוחד היכה גלים ספרו על ענייני טהרה וסגולת ימי השובבי"ם המשמש כאבן יסוד בחצרות חסידים ואנשי מעשה כשהביא את ספרו זה למרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך זצ"ל אחז בו בשני ידיו ונשקו בחיבה ואף עיטרו בהסכמה מופלגת המתנוססת בראש הספר,

בעיות הגיוס לא נתנו מנוח לנפשו ופצעו את לבבו, דמעות רבות כמים הוזיל מעיניו על 'גזירת הגיוס' והדיר שינה מעינו ובכל כוחו התאמץ לפעול פעולות גדולות ונצורות להשיב מלחמה. 

קשר מיוחד היה לרבי סנדר זצ"ל לחצר הקודש נדבורנה וקסבע את מקום תפילתו במקום במשך שנים רבות, קשר מיוחד היה לו עם האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל. 

הלוויתו תתקיים הערב ב- 18.30 מביתו ברח' חזון איש 83 בב"ב.

 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

בחדרי חרדים

 

שתף כתבה זו