מבזקים

הרבי מצאנז בשבת התאחדות בארה"ב: כל אירועי וזמני שבת שירה

אתר 'כל רגע' מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בשלח בארץ ובעולם | באדיבות 'בחדרי חרדים' ובשיתוף 'קו הסקופים'

יהדות7.2.2020 | 14:30

ביקור האדמו"ר מצאנז בארה"ב צילום: אבי ס.

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

צאנז: האדמו"ר מצאנז השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בסטמפורד קוניטיקט, שם תיערך שבת התוועדות למאות חסידי צאנז המתגוררים בארה"ב, השבת תיערך במלון קראון פלאזה.

סקווירא: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מסקווירא, בן לבנו הרה''צ ר' חיים מאיר טווערסקי, עם בת הרה''צ ר' שמעון דב טווערסקי בן האדמו''ר מלויעב טשרנוביל פארשעי, תתקיים בביהמ''ד הגדול בשיכון סקווירא בניו יורק. במוצ"ש תיערך שמחת הפארשפיל לאחר הבדלה.

סאטמאר: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מסאטמאר, בן לחתנו הרה"ג רבי אלטר יעקב יצחק הכהן גלאנץ אב"ד סאטמאר ליקווד ובן הגה"צ אב"ד סדילקאב, עם בת הרה"ג רבי יקותיאל יהודה מייזליש ראש כולל שאפראן, בן הגה"צ אב"ד שאפראן, חתן הגה"צ אב"ד גמזו, תתקיים בבית המדרש הגדול סאטמאר רח' ראדני בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

נדבורנה: שבת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מנדבורנה, בת לחתנו הרה"ג רבי ברוך קורנרייך, בן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ, עם בן האדמו"ר מטעמעשוואר ב"פ, חתן הגה"ח ר' רפאל דב זוננבאד רב דחסידי אלכסנדר, חתן האדמו"ר בעל אמרי מנחם מאלכסנדר זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ יחד עם קהל חסידיו בקרית נדבורנה בב"ב יחד עם קהל חסידיו.

דושינסקיא: העלייה לתורה לבן זקוניו של הגה"צ רבי מרדכי יהודה דושינסקיא אב"ד דושינסקיא בית שמש, עם נכדת הגה"צ רבי חיים מאיר הלוי וואזנר גאב"ד זכרון מאיר, בת לבנו הרה"צ יוסף בנימין הלוי וואזנר ראש ישיבת חכמי לובלין, תתקיים בבית המדרש הגדול דושינסקיא ברח' האדמו"ר מבעלזא בבית שמש. לרגל השמחה ישבות האדמו"ר מדושינסקיא בעיר בית שמש יחד עם חסידיו. כמו"כ בליל שבת תיערך שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מדושינסקיא, בן בכור לחתנו הרב יהושע שלום פרידמן, בן הגה"צ ר' נפתלי הירצקא פרידמן, חתן הגה"צ ר' משה לאבין אב"ד חרדים ווייליאמסבורג, בן הגה"צ ר' משה פרידמן דומ"ץ סאטמאר בורו פארק, חתן הגה"צ רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קארלסבורג.

קרלין: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מקרלין סטולין, בן לבנו הרב שמעון שלמה שוחט רב הקהילה במונסי, תתקיים בבית המדרש קרלין במונסי.

ויז'ניץ: האדמו"ר מוויז'ניץ קאיימשא לייק השוהה בביקור בבלגיה, ישבות בקרב חסידיו באנטוורפן. התפילות והטישים יתקיימו באולמי בית רחל בעיר.

באבוב: העלייה לתורה לנכד הגה''צ ר' מנחם ארנסטר ראש ישיבת ויזניץ, בן לחתנו הרה''ג ר' בן ציון מייזליש, בן הרה''צ ר' יעקב ישראל מייזליש אב''ד באבוב בת ים, וחתן הרה''ק מהר''ש מבאבוב זצ"ל, בת הרה''צ ר' יחיאל ברוך געלער דומ''ץ באבוב בוויליאמסבורג, חתן אב''ד ביסטריץ, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

טשערנוביל: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מטשרנוביל, בן לבנו הרה''צ ר' דוד טווערסקי, חתן האדמו''ר מויזניץ קאיימישע, עם בת הרה''צ ר' יהושע זייבאלד מאלטשטאט, חתן הרה''צ ר' זאב טווערסקי זצ''ל מראחמסטריווקא, תתקיים בבית המדרש הגדול טשערנוביל ברח' חבקוק בב"ב. במוצ"ש תיערך שמחת הפארשפיל בבית המדרש לאחר הבדלה.

מכנובקא בעלזא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בן לבנו בכורו הרה"צ בערל רוקח חתן אב"ד מאקאווא ב"ב זצ"ל, עם נכדת האדמו"ר מספינקא, בת לבנו הרה"צ ר' אברהם אביש וייס רב דקהל דעת קדושים וחתן האדמו"ר מקרעטשניף, וכמו"כ שמחת הקידושא רבא לנכדה לאדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בת לבנו הרב שלום רוקח חתן, הרה"צ ר' שיעי מנחם שטרן רב דחסידי ראחמסטריווקא בבני ברק, יתקיימו בבית המדרש הגדול מכנובקא בעלזא ברח' האדמו"ר מגור בב"ב.

ויז'ניץ: שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי, בת לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, חתן האדמו"ר מבריזדוביץ, עם בן האדמו"ר מטארנא, תתקיים בבית המדרש הגדול לבוש מרדכי ויז'ניץ בשיכון ויז'ניץ במונסי.

ויז'ניץ: בחסידות ויז'ניץ מרכז תיערך שבת התאחדות לרגל שבת שירה ושבת י"ב שבט, ראש השנה לחסידות. התפילות והטישים ייערכו בביהמ"ד הגדול. בשבת בבוקר לאחר התפילה יערוך האדמו"ר מיטאג טיש באולם היכלי הפאר ברח' שלמה המלך בב"ב.

סלונים: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מסלונים, נכדה לחתנו הרה"ג רבי חיים יהודה לייב אויערבך, בת לבנו הרב משה אברהם אויערבך, תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים ברח' סלנט בשכונת מא"ש בירושלים.

ביאלא: האדמו"ר מביאלא ישבות למנוחה יחד עם מקורביו באיטליה.

קרעטשניף: האדמו"ר מקרעטשניף השוהה בביקור בארה"ב ישבות בעיר סיגייט יחד עם מקורביו.

קרעטשניף י-ם: האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים השוהה בביקור בקנדה, ישבות במונטריאול, האכסניה בבית הנגיד שמואל פישמן, התפילות בהיכל התורה סאטמאר, טיש ליל שב"ק בביהמ"ד ויז'ניץ, סעודת שלישית בביהמ"ד טריסק.

גור: הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר והרה"צ רבי דוד אלתר בני מרן האדמו"ר מגור ישבתו השבת בעיר בית שמש, לרגל שמחה משפחתית, שם ישהו בקרב חסידי גור בעיר.

טשארנאביל: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה''צ ר' פנחס ישראל טווערסקי, חתן האדמו''ר מקאסאן מונסי, עם בת האדמו''ר מטעמעשוואר אלעד, חתן האדמו''ר מזוטשקא זצ''ל, תתקיים בבית המדרש טשארנאביל רח' בן חלפתא ברובע ז' אשדוד.

נדבורנה: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה להרה"צ רבי אשר אנשיל כץ גאב"ד חרדים וחתן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, בת לחתנו הרב ברוך יונגרייז, בן ‏הגאון רבי אלישע הלוי יונגרייז אב"ד טעפליק בירושלים, בן האדמו"ר מגארליץ וחתן האדמו"ר מז'מיגראד ארה"ב, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב.

מודז'יץ: השבת מציינים בחסידויות מודז'יץ וקוזמיר את השבת שקודם ההילולא של הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זיע"א, שיחול ביום רביעי הקרוב. נכדיו האדמו"רים יערכו בליל שבת טיש ויעברו לפני התיבה בתפילת מוסף.

טרעבישאן: האדמו"ר מטרעבישאן יערוך לראשונה את התפילות והטישים בבית מדרשו החדש נועם ישראל ברח' נחל שחם 8 רמת בית שמש א'.

זידיטשוב: בחסידות זידיטשוב - ספינקא מציינים את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר בעל ה'באר טביא' מזידיטשוב - ספינקא זיע"א. לרגל ההילולא הרביעי שיחול ביום שני הקרוב, בנו האדמו"ר מזידטשוב ספינקא יערוך בליל שבת טיש, ובשבת בבוקר לאחר תפילה קידושא רבא, וכן יעבור בתפילת מוסף לפני העמוד, בבית מדרשו ברח' תחכמוני בשכונת מקור ברוך בירושלים.

ספינקא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מספינקא, נכדה לבנו הרה"צ רבי יהושע שלום וייס דומ"ץ ספינקא, בת לבנו הרב יחזקאל וייס, חתן הרה"צ ר' אברהם ברוך זינגער אב"ד אלכסנדר, תתקיים בבית המדרש ספינקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קוזמיר: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מקוזמיר, עם בת האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ, תתקיים בהיכל ישיבת מכנובקא בעלזא רח' השל"ה בב"ב.

אלכסנדר ארה"ב: האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב השוהה בביקור בארה"ק, ישבות בקרב חסידיו בעיר אשדוד. התפילות והטישים יתקיימו בבית החסידים אלכסנדר ברח' אביי ברובע ז'.

וויען: האדמו"ר מוויען ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בפאלם ספרינגס בקליפורניה.

צאנז קלויזנבורג: שבת שבע ברכות לבן הרה"צ ר' דוד גראס, בן האדמו"ר מהאלמין וחתן הגה"צ ר' בערל וייס, חתן הרה"ק בעל שפע חיים מצאנז זצ"ל, עם בת הרה"ג ר' אברהם לייב לאווי מנהל ישיבת צאנז קלויזנבורג, תתקיים בביהמ"ד הגדול צאנז קלויזנבורג בבורו פארק בברוקלין.

קארלסבורג: הגה"צ רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קארלסבורג השוהה בביקור בארה"ק, ישבות באתרא קדישא מירון.

יבניאל: השבת יציינו את השבת הילולא של הגאון רבי אליעזר שלמה שיק זצ"ל, הטמון ביבנאל. לכבוד ההילולא ישבות ביבנאל תלמידו הרה"צ רבי יצחק לזר. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש "היכל מוהרא"ש" ביבנאל.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:

ברכת מזל טוב לר' עמרם שפירא משב"ק גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס, לרגל נישואי בתו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לר' יואלי בוקשפן משב"ק האדמו"ר מקרלין, לרגל נישואי בנו, בן העסקן ישראל אהרן בוקשפן.

ברכת מזל טוב לר' שמשון בארד משב"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא לרגל אירוסי בנו, עם בת הגראמן פנחס מאיר וימר.

ברכת מזל טוב למזכ"ל "דגל התורה" יצחק פינדרוס, לרגל הולדת נכדתו - בת לבנו יוני.

ברכת מזל טוב לר' חיים ברוך ויכלדר מנכ"ל 'דגל ירושלים' לרגל אירוסי הבן בשעה טובה.

ברכת מזל טוב ליועץ האסטרטגי מנחם גשייד לרגל נישואי בנו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לעיתונאי יעקב אייכלר לרגל אירוסי בנו בשעה טובה. 

ברכת מזל טוב לר' מוטה פרנק לרגל שמחת נישואי בנו נתן עם בת אברומי לנדאו מנהל רשת המלונות באומן שבאוקראינה, שמחת החתונה תיערך ביום שני באומן בהשתתפות מאות אורחים מהארץ ומחו"ל.

ברכת מזל טוב לעסקן 'העדה החרדית' ושליח בית הדין ר' שמעון שישא לרגל הולדת בנותיו התאומות בשעה טובה. 

מזל טוב לדוד יואל קליין, מראשי העסקנים בקהילת סאטמר בב"ב, לרגל הולדת הבן בשעה טובה. שמחת השלום זכר תיערך בליל שבת באולם שטרן ברחוב ישמח משה בשיכון סאטמר בב"ב.

ברכת מזל טוב לישראל רובינשטיין משב"ק האדמו"ר מדעעש לרגל שמחת הולדת בתו בשעה טובה ומוצלחת. הקידוש יערך בבית המדרש דעעש ברחוב רבי טרפון בב"ב.

מזל טוב לשמואל שווארץ מנאמני ביתו של האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, לרגל הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת, שמחת השלום זכר תיערך בליל שבת במהלך הטיש של האדמו"ר מויז'ניץ לונדון.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בשלח - שירה בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:43 | צאת שבת: 17:56 | ר"ת: 18:36

בני ברק - כניסת שבת: 16:57 | צאת שבת: 17:58 | ר"ת: 18:32

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:49 | צאת שבת: 17:57 | ר"ת: 18:35

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:43 | צאת שבת: 17:56 | ר"ת: 18:36

חיפה - כניסת שבת: 16:48 | צאת שבת: 17:56 | ר"ת: 18:34

אשדוד - כניסת שבת: 16:58 | צאת שבת: 17:59 ר"ת 18:33

צפת - כניסת שבת: 16:48 | צאת שבת: 17:54 | ר"ת: 18:37

תל אביב -כניסת שבת: 16:57 | צאת שבת: 17:58 | ר"ת: 18:37

באר שבע - כניסת שבת: 17:01 | צאת שבת: 18:00 | ר"ת: 18:37

ניו יורק - כניסת שבת: 17:02 | צאת שבת: 18:11

לונדון - כניסת שבת: 16:44 | צאת שבת: 17:53

אנטוורפן - כניסת שבת: 17:24 | צאת שבת: 18:36

ציריך - כניסת שבת: 17:18 | צאת שבת: 18:25

פאריז - כניסת שבת: 17:38 | צאת שבת: 18:49

מוסקבה - כניסת שבת: 16:56 | צאת שבת: 18:15

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-601

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו