מבזקים

הרבי מסקווירא במעז'יבוז • כל אירועי וזמני השבת

אתר 'כל רגע' מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת וארא בארץ ובעולם | באדיבות 'בחדרי חרדים' ובשיתוף 'קו הסקופים'

יהדות24.1.2020 | 14:32

האדמו"ר מסקווירא צילום: מגזין די וואך

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

סקווירא: האדמו"ר מסקווירא ישבות יחד עם נגידי החסידות לשבת הוקרה במעז'בוז' בסמוך לקברו של הבעש"ט באוקראינה לתורמי הבית המדרש החדש של החסידות שיבנה בשיכון סקווירא בנ"י.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בביקור בלונדון, ישבות לשבת התאחדות בקרב חסידיו ויערוך את התפילות והטישים באולמי יסודי התורה בשכונת סטמפורד היל, בהשתתפות אלפים מאנגליה ואירופה.

סאטמאר: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מסאטמאר, בן לבנו בכורו הרה''צ ר' חיים צבי טייטלבוים אב''ד סאטמאר ירושלים, חתן אב''ד מאקאווא ב''פ זצ''ל, עם בת הרה''צ ר' יואל הורוויץ, בן הרה''ג ר' ברוך הורוויץ אב''ד מעליץ, בן האדמו''ר ממעליץ, וחתן האדמו''ר מתפארת יחזקאל, כמו"כ שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מסאטמאר, בת לחתנו הרה"צ רבי אלעזר טייטלבוים, יתקיימו בבית המדרש הגדול סאטמאר ברח' ראדני בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

ויז'ניץ: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק, עם הרה"ג רבי מאיר ברוך שטיין, בן הרה"צ רבי יוסף שלום שטיין מפלטישאן, כמו"כ תתקיים שמחת הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק, בן לבנו הרב חיים מאיר הגר, חתן האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע לייק, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין. בשבת בבוקר תיערך סעודת צפרא דשבתא לאחר הקידוש במתיבתא באבוב 45 בסמוך לבית המדרש. במוצ"ש תיערך שמחת הפארשפיל לאחר שלוש סעודות בבית המדרש.

צאנז: האדמו"ר מצאנז השוהה בביקור בארה"ב, ישבות למנוחה ביוניאן סיטי יחד עם משמשיו ומקורביו.

קרלין: האדמו"ר מקרלין סטולין השוהה בביקור בארה"ק ישבות בקרב חסידיו בשכונת בורו פארק בברוקלין. התפילות והטישים יתקיימו באולם עטרת גאלדא.

גור: בכל ריכוזי חסידות גור בארץ ובעולם יציינו את השבת קודם היארצייט של האדמו"ר בעל ה'שפת אמת' זיע"א מגור, שיחול ביום שישי הקרוב.

סאטמר: האדמו"ר מהר"א מסאטמר‏ ישבות בעיירת הנופש 'פאלם ספרינגס' שבקליפורניה, יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות בעיר טבריה יחד עם מקורביו.

בוהוש: האדמו"ר מבוהוש, השוהה באנגליה, יערוך שבת התאחדות של כלל חסידיו באירופה בעיירה נארוויטש באנגליה.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ישבות בקרב חסידיו בבני ברק. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש אהבת ישראל ויז'ניץ רח' מלצר בב"ב.

דזיקוב ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא, בן הרה"צ רבי ישראל לעמברגר מאשדוד, חתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, עם בת המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן, תתקיים בבית המדרש של הסבא בקרית דז'יקוב ויז'ניץ רמה ג' בית שמש. לרגל השמחה ישבות הסבא הגה"צ גאב"ד מאקאווא וחתנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בן האדמו"ר מבעלזא בעיר בית שמש.

אלכסנדר: בחסידות אלכסנדר מציינים את השבת שקודם היארצייט של האדמו"ר בעל ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר זיע"א, שיחול ביום ראשון הקרוב. האדמו"ר מאלכסנדר יערוך בליל שבת טיש לרגל ההילולא, בבית המדרש הגדול אלכסנדר ברחוב אחיעזר בב"ב.

באיאן: האדמו"ר מבאיאן יערוך השבת את שולחנו לרגל שבת מברכים בשעה 9:20 בקלויז הגדול ברח' מלכי ישראל בירושלים.

ביאלא לעטשנא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מביאלא לעטשנא, בת לחתנו הרב גדליה משה גולדמן, בן הרה"צ ר' יעקב לייב גולדמן ר"מ בישיבת זוועהיל, תתקיים בבית המדרש לעטשנא בבית שמש.

צאנז זמיגראד: האדמו"ר מצאנז זימגראד ארה"ב השוהה בביקור בארה"ק, ישבות יחד עם קהל חסידיו באתרא קדישא מירון.

סאטמאר: הגה"צ רבי מנדל טייטלבוים אב"ד סאטמאר וויליאמסבורג ובן האדמו"ר מסאטמאר, ישבות בקריית יואל, התפילות והבאטעס בביהמ"ד הגדול סאטמאר.

תולדות יהודה סטוטשין: האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין ישבות בקרב חסידיו ירושלים.

אוז'רוב: בחסידות אוז'רוב מציינים את השבת שקודם היארצייט של האדמו"ר בעל ה'אש דת - באר משה' מאוז'רוב זיע"א, שיחול ביום שני הקרוב. בנו האדמו"ר מאוז'רוב יערוך בליל שבת טיש בשעה 9 בערב וייגש לפני העמוד בתפילה מוסף, בבית מדרשו ברחוב חזון איש 51 בב"ב. 

פיטסבורג: האדמו"ר מפיטסבורג ישבות למנוחה בקווינס יחד עם קבוצה ממקורביו ומשפחתו.

קליוולנד: שבת התוועדות השנתית של חסידי קליוולנד בראשות האדמו"ר מקליוולנד בקריית קליוולנד ברעננה לרגל השבת יארצייט של האדמו"ר רבי ישכר בער מסטערזניץ זיע"א. התפילות והשולחן הטהור יתקיימו בביהמ"ד המרכזי 'היכל הברכה' קליוולנד, סעודות השבת יתקיימו במתחם בני עקיבא בעיר.

קהל חסידי ירושלים: האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים ישבות בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין, התפילות והטישים ייערכו באולם עדן פעלעס בעיר. 

טאהש: האדמו"ר מטאהש, השוהה בפארט לורדייל במיאמי, ישבות למנוחה יחד עם מקורביו.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בהר כנען בצפת.

ביאלא: האדמו"ר מביאלא ישבות למנוחה באיטליה יחד עם מקורביו.

שאץ - דינוב: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר משאץ ב"ש בת לחתנו הרב יהושע שטרן בנו של הרה"צ רבי שלמה שטרן דומ"צ צאנז חיפה ונכד הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב זצ"ל. השמחה תתקיים בביהמ"ד צאנז רח' מיכאל בחיפה.   

פאפא: האדמו"ר מפאפא ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בנארט מיאמי שבפלורידה.

תוא"י: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות בקרב חסידיו בעיר בית שמש בשכונת נחלה ומנוחה.

באבוב-45: הרה"צ ר' שלום אונגר, בנו בכורו של האדמו"ר מבאבוב 45, ישבות לשבת התאחדות בשליחות אביו בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

תולדות צבי ספינקא: האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא ישבות בקרב חסידיו בקרית יואל, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש תולדות צבי ספינקא.

זידיטשוב: העלייה לתורה לבן הגה''צ ר' בעריש שנייבלג אב"ד זידיטשויב ביתר, בן האדמו''ר מזידיטשויב ב''ש וחתן אדמו''ר מנדבורנה חיפה, עם נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בת לבנו הרה"צ רבי דוד צבי קאהן אב"ד קהילת תולדות אברהם יצחק בבית שמש וחתן האדמו''ר  מקרעטשניף סיגעט, תתקיים באולם גולדן סקיי בביתר. הסבא האדמו"ר מזידיטשויב ב"ש ישבות בביתר לרגל השמחה.

ספינקא: העלייה לתורה לנין הרה''ק מהר''ש מבאבוב זצ"ל, נכד לחתנו הרה''ג ר' חיים יעקב טויבער דומ''ץ באבוב, בן לבנו הרה''ג ר' יצחק משה טויבער, חתן האדמו''ר מספינקא, עם בת הרה''צ ר' מאיר נתן פרידמן אב''ד סעטשע, בן האדמו''ר מטענקע וחתן אדמו''ר מסטראזניץ, תתקיים בבית המדרש ספינקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בית יצחק ספינקא: העלייה לתורה לנכד הגה''צ אב''ד סאטמאר מנצ'סטר, בן לבנו הרה''צ ר' אלעזר צבי הורוויץ, חתן האדמו''ר מבית יצחק ספינקא, עם בת האדמו''ר מברדיטשוב מאנסי, תתקיים בבית המדרש בית יצחק ספינקא בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

נחלת יעקב: שמחת השלום זכר לנכד הגה"צ ר' צבי מאיר זילברברג מנחלת יעקב, בן לחתנו הרב דוד יואל ברמינקא תתקיים בביהמ"ד נחלת יעקב רח' ברוכים בירושלים.

נדבורנה ירושלים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים ישבות בעיר בעיר בית שמש לרגל השלום זכר והברית לנכדו, בן לחתנו הרב יחיאל יהושע רבינוביץ, בן האדמו"ר מביאלא לעטשנא, בליל שבת ישתתף האדמו"ר בשלום זכר של נכדו, וכן בשבת בבוקר בשמחת הברית בביאלא לעטשנא.

רמת שלמה: הקידושא רבה לרגל הולדת הנינה הראשונה להגר"מ דייטש, בן לבנו הגדול המשפיע הרה"ח רבי יהודה דייטש, בת לחתנו הרב יוסף מאיר שיף.

בישטנא: האדמו"ר מבישטנא ישבות השבת בעיר בית שמש.

ספינקא ירושלים: האדמו"ר מספינקא ירושלים השוהה באנגליה, ישבות במנצ'סטר לטובת מוסדותיו.

ספינקא רמת אהרן: לרגל הילולת הגה"צ רבי יצחק אייזיק ווייס זצ"ל, בן האדמו"ר מספינקא זצ"ל, שיחול ביום חמישי שבוע הקרוב, יערוך בנו האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את שולחן הטהור ויגש לתפילת מוסף בשב"ק בבית מדרשו רח' יצחק מאיר הכהן 6 ברמת אהרן בב"ב.

ויז'ניץ מונסי: העלייה לתורה לבן הרה"צ ר' חיים יצחק אייזיק כהנא בן האדמו"ר מספינקא לונדון זצ"ל וחתן האדמו"ר מלנצהוט זצ"ל, עם בת הרה"צ ר' יוסף צבי ליברמן, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר וייס אב"ד חמעלניק ליז'ענסק, תתקיים בבית המדרש הגדול לבוש מרדכי ויז'ניץ במונסי.

טעמשוואר: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מטעמעשוואר ב"פ, חתן הגה"ח ר' רפאל דב זוננבאד רב דחסידי אלכסנדר, וחתן הרה"ק בעל אמרי מנחם מאלכסנדר זצ"ל, עם נכדת האדמ"ר מקוסוב ויזניץ, בת לבנו הרה"צ ר' ברוך קורנרייך ר"י קוסוב ויזניץ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה, השמחה תתקיים בבית המדרש טעמעשוואר בשכונת בורו פארק בברוקלין.

גאלאנטא: העליה לתורה לנכד האדמו"ר מגאלאנטא, בן לבנו הגה"צ ר' זיידא אייכענשטיין דומ"ץ גאלאנטא, עם בת הרב חנוך העניך באב"ד נשיא כולל טארטיקוב, חתן הגה"צ אבד"ק זאלישא, תתקיים בביהמ"ד גאלאנטא בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין לרגל השמחהע יערוך הסבא האדמו"ר מגאלאנטא את שולחנו בליל שבת בביהמ"ד.

י-ם: הגה"צ המפורסם רבי אפרים וואקסמאן ר"י מאור יצחק במונסי השוהה בביקור בארה"ק יערוך שבת התאחדות עם בוגרי הישיבה, התפילות והבאטע בביהמ"ד סלאנים ברח' דורש טוב בירושלים.

י-ם: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לעסקן הרב יעקב גרוסמן, בן לחתנו הרה"ג חיים שלמה דכנר ראש כולל תורת חיים, תיערך בביהמ"ד ויז'ניץ ברחוב נחמיה בירושלים.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

בית וגן: הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי ישבות בשכונת בית וגן בירושלים בליל שבת ישא דברים בבית המדרש 'בנין שלמה' ברחוב תורת חיים, המונים צפויים להשתתף בשיחתו בשכונה. 

לייקווד: הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש ישבות בלייקווד שם שוהה לרגל שמחת נישואי נכדתו, האכסניה בבית בנו הגאון רבי חיים צבי הכהן דויטש ר"מ בישיבת לייקווד. 

מודיעין עילית: שבת זכרון במלאת שלוש שנים להסתלקותו של הגאון רבי זליג לייב ברוורמן זצ"ל רב קהילת שערי תפילה היכל זרח בברכפלד, בליל  שבתצ ישא דברים המגיד מישרים הגאון רבי לוי יצחק שושן משגיח ישיבת דרך התורה ובשבת בבוקר יתקיים קידושא רבא ומעמד סיום ש"ס משניות לזכרו. 

בני ברק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת ראש רשת הכוללים דעת שמואל בארה"ק הגאון רבי מרדכי הלוי דינר ונכדת גאב"ד עדת ישראל הגאון רבי אליעזר הלוי דינר עם בן הגאון רבי יוסף נח טולנפלד רבה של פרדס כץ, תתקיים בבני ברק. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לסגן השר מאיר פרוש לרגל שמחת נישואי בן הזקונים,  העלייה לתורה באולם שע"י ת"ת דחסידי בעלזא רח' תכלת מרדכי 9 בירושלים. במוצ"ש שמחת הפאר-שפיל באולמי שירת ירושלים בגבעת שאול. שמחת החתונה תתקיים ביום חמישי הבא בלונדון.

ברכת מזל טוב לראש עיריית ביתר מאיר רובינשטיין לרגל שמחת נישואי בנו, העלייה לתורה בבית המדרש 'עטרת הנחל' בביתר, שמחת החתונה ביום ראשון הבא באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק. 

ברכת מזל טוב למרדכי פלאי נאמן ביתו ונכדו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין לרגל הולדת הבת בשעה טובה.

ברכת מזל טוב ליוסי דייטש סגן ראש העיר ירושלים, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לנגיד הרבני שלום פישר מחסידות ערלוי, לרגל שמחת הבר מצווה לנכדו.

ברכת מזל טוב לדודי ברנשטיין מו"ל האתר 'אידשע טגליכע נייעס', לרגל שמחת אירוסי בתו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לבעל מנגן והקלרינט דוד הלר, לרגל נישואי בנו בכורו ביום שני הקרוב באולמי היכל הנגינה במודיעין עילית.

מזל טוב לצלם מגזין 'די וואך' בירושלים יוחנן לוסטיג לרגל הולדת הבן בשעה טובה, ולאביו הרה"ח ר' מאיר לוסטיג משב"ק האדמו"ר משומרי אמונים. שמחת השלום זכר תתקיים בליל שבת בירושלים.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת וארא בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:30 | צאת שבת: 17:45 | ר"ת: 18:23

בני ברק - כניסת שבת: 16:44 | צאת שבת: 17:46 | ר"ת: 18:19

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:36 | צאת שבת: 17:45 | ר"ת: 18:22

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:30 | צאת שבת: 17:45 | ר"ת: 18:23

חיפה - כניסת שבת: 16:34 | צאת שבת: 17:44 | ר"ת: 18:20

אשדוד - כניסת שבת: 16:46 | צאת שבת: 17:47 ר"ת 18:21

צפת - כניסת שבת: 16:35 | צאת שבת: 17:42 | ר"ת: 18:24

תל אביב -כניסת שבת: 16:44 | צאת שבת: 17:46 | ר"ת: 18:24

באר שבע - כניסת שבת: 16:48 | צאת שבת: 17:48 | ר"ת: 18:24

ניו יורק - כניסת שבת: 16:45 | צאת שבת: 17:54

לונדון - כניסת שבת: 16:19 | צאת שבת: 17:30

אנטוורפן - כניסת שבת: 17:00 | צאת שבת: 18:13

ציריך - כניסת שבת: 16:56 | צאת שבת: 18:05

פאריז - כניסת שבת: 17:16 | צאת שבת: 18:28

מוסקבה - כניסת שבת: 16:27 | צאת שבת: 17:49

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.
 
• • •
 
כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.
 
ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו