מבזקים

החברה שהפעילה בית אבות בבני ברק תשלם מיליון שקל

בעקבות כתב אישום בנסיבות מחמירות שהגישה הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה: גזר דין של 1,000,000 ₪ לחברה שהפעילה בית אבות סיעודי על הפרת זכויות עובדים

משפטי30.12.2019 | 10:16

אילוסטרציה | פלאש 90

כתוצאה מחקירה שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה הוגש כתב אישום כנגד רשת מעונות ס.ע.ד בע"מ, חברה שהפעילה בית אבות בבני ברק וכנגד נושאי משרה רלוונטיים.

בית הדין הרשיע את החברה, בעבירות של ניכוי ואי העברת כספים ליעדם- בניגוד לחוק הגנת השכר; באי תשלום גמול שעות נוספות וכן העסקה בלי לתת מנוחת פיצוי - בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

מנהלי החברה נאשמו במסגרת כתב האישום שהוגש לבית הדין כנושאי משרה רלוונטיים שידעו על העבירות ולא עשו ככל שביכולתם למנוע עבירות אלו. מדובר בחברה פרטית המפעילה בית אבות סיעודי בשם "אחוזת אבא ואמא" בבני ברק. בית הדין גזר עליה קנס כולל בסך של 1,000,000 ₪ על  שלושה סעיפי אישום, כל אחד מהן כלפי מספר עובדים.

העבירה הראשונה, ניכוי כספי פנסיה מתלושי השכר של 21 עובדים ואי העברתם ליעדם (קרן הפנסיה) וזאת, בניגוד לחוק הגנת השכר. עבירה זו משולה לשליחת יד לכיסו של העובד, נטילת כספו, וכן טומנת גם פגיעה כלכלית חמורה ברווחתו הסוציאלית והכלכלית העתידית.  

העבירה השנייה בה הורשעה החברה היא העסקה בשעות נוספות של 9 עובדים ללא תשלום גמול עבור העבודה בשעות הנוספות, וזאת במהלך מספר חודשים. בנוסף הורשעה החברה בהעסקה של 2 עובדים ללא מתן מנוחת פיצוי, דהיינו, ללא שניתן להם יום מנוחה שבועי וזאת במהלך מספר חודשים. בכך, למעשה, מנעה החברה רמה בסיסית של רווחה ואיכות חיים לעובד בתקופת העסקתו, בניגוד לתכליתו של החוק.

בגזר דינה התייחסה כב' השופטת שרה מאירי מבית הדין האזורי לעבודה בת"א לעובדה שהחברה נמצאת בהליכי פירוק ומדובר, למעשה, בחברה שאיננה פעילה:

"חובות הנאשמת לזכויות עובדיה, קודמים בקופת הפירוק לחובה של הנאשמת, שעפ"י גז"ד זה".  משמעות דברי השופטת הם שיש להבטיח קודם שהכסף יגיע לעובדים ורק לאחרי כן, לקופת המדינה.

מתחילת שנת 2019 ועד היום ניתנו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה  373 התראות ו-472 עיצומים בגובה של כ-123,700,000 ש"ח בגין אי העברת ניכויים ליעדם בניגוד לחוק הגנת השכר. בנוסף, הוגשו 33 כתבי אישום בחוק הגנת השכר וניתנו 4 גזרי דין לפי חוק זה. 

כמו כן, ניתנו 1281 התראות ו- 150 עיצומים בגובה של כ-44,000,000₪ בגין הפרת צו הרחבה לפנסיה.

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, הגב' יפה סולימני מסרה: "ניכוי כספים מבלי להעבירם לקרן הפנסיה מונע מהעובד את הרף המינימלי לקיום, משמע המעסיק פגע בזכות העובד להבטחת מינימום של קיום לעת זיקנה; אי תשלום שכר בעבור שעות נוספות הינו גזלה ישירה מכיסו של העובד ואי מתן יום מנוחה מונע מהעובד להבטיח את בריאותו ואת תנאי ההעסקה ההוגנים. נמשיך באכיפה בלתי מתפשרת כלפי מעסיקים העושים דין לעצמם".

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית במשרד העבודה והרווחה מסרה כי: "המדובר בתמונה חמורה במסגרתה בוצעו עבירות לפי מספר חוקים ביחס לעובדים בבית האבות. אלו סוג המקרים בהם מעסיקים צריכים לתת את הדין ואנו נפעל במסלול הפלילי על מנת להבטיח הוקעת נורמות כאלה משוק העבודה. על אף שהמדובר בחברה שנמצאת בהליכי פירוק בית הדין קיבל את עמדת המאשימה שהמדובר בכתב אישום ובו שלושה אירועים במסגרתם קיים ריבוי עבירות חמור וקבעה ענישה מרתיעה. נושאי משרה בחברות צריכים לדעת שגם אם חברה נכנסת לפירוק, ככל שקיימים כספים בקופת הפירוק ענישה מרתיעה תתבקש גם ביחס לחברה. בכל מקרה, החקירה היא גם ביחס לנושאי המשרה שרלוונטיים לביצוע העבירות ובכל מקרה שיהיו ראיות יוגשו כתבי אישום גם כנגד נושאי משרה רלוונטיים בתאגיד."

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו