מבזקים

למעלה ממאה הורים חרדים לבג"ץ: "עצור את האפליה"

לראשונה, למעלה ממאה הורים חרדים לילדי גני החינוך המיוחד, עתרו לבג"צ, לאור האפלייה בתקצובם | אל ההורים הצטרפו עמותות המפעילות את הגנים | "מצב זה יוצר אפליה פסולה בין גני ילדים", כותבת מגישת העתירה בשם ההורים | האם בג"ץ ישים סוף לאפליה ויעשה צדק היסטורי

חרדים10.10.2019 | 12:26

פרסום ראשון ילדים חרדים. אילוסטרציה צילום: יוסי זליגר, פלאש 90

 

פרסום ראשון: בפעם הראשונה – הורים בני המגזר החרדי לילדים בגני החינוך המיוחד עתרו היום (חמישי) לבג"צ בתביעה להורות למשרד החינוך ולמשרד האוצר לקיים את הוראות חוק חינוך מיוחד ולדאוג לתקצוב שיוויוני לגני הילדים בחינוך המיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי. יחד עם ההורים עתרו העמותות המפעילות גני החינוך המיוחד במוכש"ר אשר טוענות כי על המדינה להשיב להן את התקציב החסר מכל שבע השנים האחרונות.  

בעתירה תובעת בא כוח העותרים, עו"ד עינת גלוסר כי בג"צ יורה למשרד החינוך לעדכן את התשלום המועבר עבור שכר הגננות לפי נתוני העסקה אישיים של הגננת - וותק, דרגה, גמולים, מצב אישי ורכיבי שכר נוספים ובהתאם להסכמי השכר הנחתמים עם ארגוני המורים הרלוונטים, ולא להסתפק בתשלום על בסיס מודל תקצוב נמוך שנקבע שרירותית ופוגע בשכר הגננות ובמשאבים המושקעים בילדי הגן.

לדברי עו״ד גלוסר: "התקציב המועבר על שכר הגננות בגני ילדים בחינוך המיוחד במוכש"ר, נמוך מזה המשולם עבור גננות באותה דרגה וותק לגני ילדים בחינוך המיוחד הרשמי ומצב זה יוצר אפליה פסולה בין גני ילדים בחינוך המיוחד הרשמי לגני הילדים בחינוך המיוחד במוכש"ר, והינו בניגוד לחוק חינוך מיוחד, לפיו, חובת המדינה לספק חינוך מיוחד חינם, לא רק למוסדות חינוך רשמיים כי אם גם למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים...". 

בעתירה מפורטת מסכת של עובדות ולפיהן חלק מרכיבי שכר הגננות לא מתוקצבים כלל בידי משרד החינוך או מתוקצבים חלקית, אך הגנים נדרשים לשלם לגננות את מלוא  השכר, וכי תקצוב שכר הגננות נקבע לפי עלות משרה אחידה לכלל הגננות, אשר נמוכה משמעותית מהעלות האמיתית. ולא קיימים בו גמול חינוך מיוחד גמול על תואר ותוספת גמולים וכן תוספת אם לגננת בעלת ילדים ועוד. יצוין כי על פי פסיקת בג"צ חובה לשלם לגננות במוכש"ר בדיוק אותה משכורת כמו בחינוך הרשמי ומשרד החינוך אף קונס את הגנים שבהם הוא מוצא פערים בשכר. משמעות האפליה התקציבית הינה:  תקציב חסר, גרעונות הולכים ונצברים וגם חשיפה לתביעות מצד גננות.

בעתירה תובעים ההורים והגנים כי המדינה תחיל את תנאי רפורמת "אופק חדש" גם על גני הילדים בחינוך המיוחד המוכש"ר. שכן יש ברפורמה, שיפור תנאי העסקה של המורים לצד שיפור איכות ההוראה, כולל הרחבת היקף שעות עבודה, שינוי הרכב שעות שבועיות של המורים, פרונטאליות, פרטניות ושהיה, מתווה להתפתחות מקצועית של עובד ההוראה, קידום בשכר ועוד  זאת בעקבות פסיקת בג"צ לאחרונה כי רפורמת "אופק חדש" תוחל על בתי ספר בחינוך המיוחד מוכש"ר ועל כן הם תובעים להחילה גם על גני הילדים בחינוך המיוחד מוכש"ר.
 
לטענתם: "אי העברת תקציב בעבור תוכנית 'אופק חדש' לגנים בחינוך המיוחד מוכש"ר, תמנע מילדי הגנים בחינוך המיוחד מוכש"ר לקבל מענה חינוכי מלא וראוי, כפי שמקבל תלמיד מקביל בחינוך המיוחד הרשמי." והדבר "יוצר אפליה פסולה ומנוגדת לחוק בין תלמידים בגני חינוך מיוחד רשמי לבין תלמידים בגני חינוך מיוחד מוכש"ר אשר גם פוגעת בזכות לחינוך ובעקרון השוויון."

העותרים אף מביאים את מכתבו של יו"ר ועדת החינוך בכנסת, ח"כ מרגי ששלח לפני כחודשיים פניה ליועץ המשפטי לממשלה, לשר החינוך ולשר האוצר, תבע  מהם להתערב בנושא וקרא לעתור בנושא לבג"צ: "הוועדה קוראת ליועמ"ש לממשלה להתערב ולהורות למשרד האוצר ולמשרד החינוך לתקצב את החינוך המיוחד במוסדות המוכש"ר באופן שיויוני לחינוך הממלכתי ולהפסיק את המצב בו המדינה עוברת על החוק, הוועדה קוראת לכל הארגונים המייצגים את החינוך המיוחד ואת המוכש"ר לעתור לבית המשפט, בתביעה רטרואקטיבית, מול משרד החינוך ומשרד האוצר על הפגיעה במוסדות המוכש"ר ובילדים הלומדים בהם".  

בעתירה מובאים נתוני דו"ח של המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת, בנושא תקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד שקבע כי התקציב הכולל לתלמיד בגני החינוך המיוחד המוכש"ר הוא 54% מהתקציב לתלמיד בגני החינוך המיוחד הרשמיים וכי חלק ממרכיבי השכר (גמולים ותוספות שונות) של הגננות במוסדות המוכרים שאינם רשמיים אינו מתוקצב או שאינו מתוקצב במלואו על ידי משרד החינוך במסגרת התקציב המועבר לבעלויות. 

עוד מביאים העותרים את הצהרת מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבוהב בישיבת ועדת החינוך שהתקיימה ביום 7 ביולי 2019: "העמדה המקצועית של משרד החינוך... היא שיש להשוות את המשאבים של גני הילדים במוכר שאינו רשמי בחינוך המיוחד בהתאמה לילדי הגנים ברשמי החל משנת הלימודים הקרובה כפי שקבע בג"ץ לגבי בתי הספר וישלים את שכר הגננות במלואו לפי פרופיל הגן ושאר הנתונים ומשרד החינוך יפעל בנושא מול משרד האוצר כדי לקבל את האישור לענין הזה ואנחנו נעשה כל שלאל ידינו בכדי להביא את הדבר הזה לכדי הצלחה"

אליעזר היון, ממובילי ההורים שנאבקים למען ילדי החינוך המיוחד אומר שהעתירה לבג"ץ לא תפגע כיהוא זה במאבק שלנו. ללא קשר לבג"ץ משרד האוצר והחינוך צריכים לקיים את החוק ולמנוע את אפלית ילדינו. נמשיך להגיע לועדת הכספים ולדרוש מחברי הכנסת להמשיך במאבק עד שמשרד האוצר יקצה את התקציב הדרוש לפתרון הבעיה.
מרגלית לב טוב נציגת הורי ילדי החינוך המיוחד במוכש"ר: " לצערנו אין לנו מענה בכנסת ואין לנו מענה בממשלה, למרות הצהרות מנכ"ל משרד החינוך – לאיש לא אכפת מילדינו. אנחנו פונים לבג"צ כי מבחינת כל מוסדות המדינה האחרים ילדי חינוך מיוחד חרדיים הם ילדים סוג ב', אנחנו באים לבית המשפט לאחר שנתקלנו בפקידים עם לב של אבן ובקירות אטומים בכל מקום"  

הרב יעקב ברגר מנהל גני החינוך 'שבלב' מבית חסידות קרעטשניף, המפעילה גני חינוך מיוחד, אומר ל'בחדרי חרדים': "אני עדין מקווה שהרב גפני וחברי הכנסת החרדים בוועדת הכספים לצד שאר חברי הכנסת שגילו סולידריות חוצת מפלגות, יעמידו את משרד האוצר במקום וידרשו לשים סוף לאפליה ולזלזול העמוק בילדי החינוך המיוחד החרדים, עוד לפני שבג"ץ יאמר את דברו. ברגע אחד אפשר לפתור את הנושא, צריך רק רצון אמיתי".

מנהל נוסף אומר ל'בחדרי' כי למרות העתירה לבג"צ ההורים מתכוונים להמשיך את המאבק בכנסת ומול שרי הממשלה.  "אנו עדיין מצפים מיו"ר ועדת הכספים הרב גפני ומכלל נציגי היהדות החרדית שיקחו אחריות ויפתרו את הנושא בלא להזדקק לחסדי בית המשפט".

דוד שרפר יו"ר פורום מוכש"ר שיזם את העתירה אומר כי "הגיעו מים עד נפש, לא יתכן שלנגד כל ישראל משרדי החינוך והאוצר עוברים על החוק ופוגעים בילדים בגני החינוך המיוחד, המקבלים פחות מילדי גנים אחרים – רק בשל שרירות לב ואוזלת יד, אנו מקווים כי שופטי בג"צ יעצרו את המציאות הבלתי אפשרית ויורו למדינה לעצור מיד את האפליה".

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו