מבזקים

ישמיענו סלחתי: סיכום יום כיפור בחצרות הקודש

יום כיפורים זה: משה ויסברג בפרוייקט ענק ומסכם: היום הקדוש בחצרות הקודש והיכלי התורה, האורח המפתיע בגור, התפילה של ראש הישיבה הישיש, החזן שלראשונה לא ניגש בסלבודקה, והמניינים בציוני הצדיקים באירופה ובכפר הדרוזי.  

חרדים9.10.2019 | 20:59

מפוניבז' ועד קרעסטיר שוקי לרר

 

• בחצר חסידות גור סיימו את תפילת מוסף ביום כיפור בשעה 13:40, לראשונה בעת 'הכורעים' במוסף האדמו"ר מגור לא כרע אלא רק עמד והשתחווה, אורח מפתיע נצפה בחצר החסידות יו"ר תנועות התעוררות וחבר מועצת עיריית ירושלים עופר ברקוביץ שהגיע להתפלל בבוקר יום כיפור וצייץ כי "היה חזק ומיוחד". 

• בחצר חסידות בעלזא, האדמו"ר ניגש לכל התפילות ביום כיפור בשיא כוחותיו, לאחר שהיה שרוי בחולשה בימים האחרונים, את תפילת נעילה סיימו בחצר החסידות בדיוק בזמן. 

• שר התורה הגר"ח קנייבסקי עלה לתורה במפטיר יונה, מיד בצאת החג בעודו לבוש ב'קיטל' סיכך הגר"ח את סוכתו בבית ברחוב רשב"ם. 

שר התורה הגר"ח קנייבסקי בסיכוך הסוכה במוצאי יום כיפור. צילום: שוקי לרר

• ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין התפלל את כל תפילות יום הכיפורים בישיבת פוניבז' בהיכל 'אהל קדושים' עם אלפי תלמידי הישיבה ואברכים הקבועים. בכל נדרי ראש הישיבה החזיק את ספר התורה. ובקריאת התורה קיבל עליית שלישי ועשה מי שברך לתורמי קופת העיר. בהפסקה נשאר בחדר מיוחד שנבנה בתוך בית המדרש ולא חזר לביתו. בערב יו"כ עברו אלפים לקבל את ברכתו בביתו.

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בתפילת מעריב במוצאי יום כיפור. צילום: באדיבות המצלם

• בחדרו של פוסק הדור הגר"נ קרליץ המאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק התקיימו ביום כיפור כל התפילות במניין מצומצם של 12 איש ממקורביו יחד עם הגר"נ,  ממקורבי הרב נמסר שעדיין אין שיפור במצבו ועדיין הוא זקוק לרחמי שמים מרובים.  הציבור מתבקש להמשיך בתפילות לרפואת רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה לרפואה שלמה.

• בישיבת סלבודקה בגבעת הישיבה בני ברק בתפילת שחרית ניגש הרב יצחק גפן.  בתפילת מוסף לראשונה לאחר 50 שנה ניגש לעמוד הגאון רבי בן ציון חדש מראשי הישיבה במקום החזן הקבוע הגאון רבי שלמה אדלשטיין שלא חש בטוב בשנה האחרונה.  כמו כן השנה לראשונה החלו לשיר בישיבה את "ויאתיו כל לעבדיך" בנוסח ישיבת חברון. 

• הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התפלל ביום כיפור בישיבת "חזון עובדיה" בירושלים שתחת נשיאותו - מיד בצאת הצום ערך בנו ראש הישיבה הגאון רבי רחמים יוסף הבדלה, בהשתתפות בחורי הישיבה לפי זמן רבנו תם (כפי שפסק אביו מרן הגר"ע יוסף זיע"א), בתום ההבדלה ירד הראש"ל לקידוש הלבנה מתחת לישיבה. 

• בחצר חסידות לעלוב ציינו ביום כיפור עשר שנים בדיוק להסתלקותו של האדמו"ר הקודש רבי שמעון מלעלוב זצ"ל, החסידים התפללו בבית המדרש הגדול בבית שמש, החסידים התבקשו להתפלל וללמוד לע"נ שניים מהחסידים שנסתלקו לאחרונה ללא משפחה, ר' דוד בן ר' שמעון נוריאלי ז"ל ור' זלמן בן ר' שלום נח ז"ל. בנוסף תקנו בחסידות תקנה לנשים וכך נכתב במודעה כי "לקראת היום הקדוש הבעל"ט, בסגוליות של ימים מיוחדים אלו של 'קרוב ה' לכל קוראיו', בבקשה ובפניה אישית של הרבנית תליט"א לעלות בקודש ולהוסיף זכויות בימים מרוממים אלו, מתבקשות כל הנשים בלי יוצא מן הכלל, נא לבוא לעזרת הנשים בכיסוי על הפאה".

• בישיבת 'רכסים' הגדולה שבראשות הגאון רבי אליהו ציון סופר עברו את יום כיפור ללא חשמל עקב שריפת פיוז, הבחורים שהו בחושך עד תפילת מוסף אז סודרה התקלה על ידי חשמלאי גוי שהוזמן על ידי העובד הגוי של הישיבה. 

• בביהמ"ד 'להורות נתן' בקרית אגודת ישראל בבני ברק, מיסודו של הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצוק"ל, העבירו את רוב תפילות יום הכיפורים ללא רב הקהילה הגאון רבי עמרם יעקב גשטטנר, שהגיע רק ל'כל נדרי' ושחרית, אך לא ניגש לאף אחת מהתפילות כשהוא רגיל לגשת ל'כל נדרי' ול'נעילה'.

ל'בחדרי חרדים' נודע כי הגרע"י עבר לפני כמה חודשים אירוע מוחי, ממנו הוא מתאושש ועקב המאמץ הכרוך בתפילה לפני העמוד, החליט הרב שלא לגשת.

• לאחר תפילת 'כל נדרי' בבית הכנסת 'ישועות דוד' במודיעין עילית עלה במפתיע הגאון רבי ישראל זיכרמן לדבר על הצורך לעורר רחמי שמים על פוסק הדור הגר"נ קרליץ. הגרא"י אולמן ראב"ד מודיעין עילית והגאון רבי אברהם יצחק ברזל מראשי ישיבת מיר ברכפלד, הרב זיכרמן דיבר ממושכות על מעלת ושגב הזמן שזוהי עת רצון. לאחר מכן ניגש לפני התיבה לאמירת שני פרקי תהילים לרפואתם, כשאמר מי שברך עם שמותיהם.

• לראשונה השנה נערכו מניינים בציוני הצדיקים באירופה, לראשונה נערך מנין בציונו הקדוש של רבי אלימלך מליז'ענסק בפולין שם ארגן האברך הרב סופר מנין שם הוא מתגורר בחצי שנה האחרונה וארגן למעלה ממנין של אנשים מישראל בעיקר מחסידות פינסק קרלין שהגיעו לשם והתפללו וסעדו בערב ובמוצאי הצום. 

המנין בליז'ענסק. צילום: באדיבות המצלם

• גם בציון רבי ישעיהל'ה מקרעסטיר זיע"א אורגן מנין גדול שם ניגש לפני העמוד החזן ואיש החסד ר' חונה דייטש בהשתתפות קהל שהגיע מכל רחבי העולם, במקום סעדו בערב החג ובמוצאי בהכנסת אורחים של איש קרעסטיר ר' משה יוסל פרידלנדר. 

ערב יום כיפור בקרעסטיר. צילום: באדיבות המצלם

• גם באתרא קדישא מירון וכן בציון רבי נחמן מברסלב באומן שהו אלפים כמידי שנה בשנה חלקם נשארו מראש השנה. 

• גם השנה שנה שהו ביום כיפור קבוצה בציון קדשו של רבי ישמעאל כהן גדול השוכן בכפר שזור (סאג'ור) הדרוזי הממוקם בין צומת חנניה בצפון לעיר כרמיאל. המתפללים מספרים על ישועות גדולות לשהות בכל יום כיפור בציון של אחד מהעשרה הרוגי מלכות רבי ישמעאל כהן גדול. אשר כידוע דברי חז"ל כי הקב"ה אמר לו 'ישמעאל בני ברכני' ללמדך כמה היה כחו יפה להשפיע ברכה לישראל 'שתכנס להם לפנים משורת הדין', המתפללים לא יוצאים מהמתחם שכן אסור לטלטל בחוץ ונשארים כל הזמן בפנים. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו