מבזקים

הלך לעולמו הישיש שראה במו עיניו את 'נס המים' בשואה

עיר התורה והחסידות תיפרד הערב מאחת מדמויות ההוד שלה - ניצול השואה ר' אבא הלפרין, שהלך לעולמו בגיל 96 | העיד פעמים רבות כיצד חזה ב'נס המים' שאירע עם הרבי מצאנז קלויזנבורג זי"ע בשואה

ברוך דיין האמת4.9.2019 | 19:46

שריד לדור דעה הישיש ר' אבא הלפרין ז"ל צילום: אברומי ברגר

 

ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר היום (רביעי) הרה"ח הישיש רבי אבא אהרן הלפרין ז"ל והוא בן 96.

ר' אבא שעבר את מאורעות השואה היה בנו של רבי יוסף ז"ל והינו שריד אחרון לישיבות טלז וקלם בליטא.

בהיותו אוד מוצל מאש, היה מספר תמיד שחזה במו עיניו את "נס המים" עם הרבי הקדוש בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע.

ר' אבא סיפר כי בחודש אב באחת המסעות של הנאצים ביום ששרר שרב כבד, עצרו ליד נחל כדי להתעלל בתשושי הנפש. מי שהתקרב לנחל, נורה ונהרג על קידוש השם.

הרבי מצאנז זי"ע שהיה בין הצועדים וראה את צערם הגדול, ציווה להם לחפור באדמה שם עמדו ומיד החלו לזרום מים מהאדמה...!

הסיפור מובא באריכות בספר 'לפיד האש' שיצא על הרבי השפע חיים זצ"ל.

המנוח ז"ל היה תלמיד חכם ונקי כפיים, גומל חסדים באופן מופלא ביותר, בעל מידות מופלג ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות שהשכים והעריב לבתי כנסיות ובתי מדרשות.

מסע הלוויה ייצא הערב בשעה 21:30, מביתו ברחוב רבי עקיבא 98 גן ורשא בבני ברק, דרך בית הכנסת 'הליגמן', לעבר בית החיים ויז'ניץ, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו