מבזקים

קריאה לרה"מ: עצור את התייקרות המשפחתונים והמעונות

בעקבות התייקרות תשלומי ההורים למפעילות המשפחתונים ומעונות היום לגילאי 0-3 ברחבי הארץ, חה"כ יעקב אשר בפנייה לרה"מ ושר העבודה והרווחה: "מנע את התייקרות תשלומי ההורים למשפחתונים ומעונות יום"

כלכלי2.9.2019 | 12:04

פלאש 90

בעקבות העלאת סכום תשלומי ההורים למפעילות המשפחתונים ומעונות היום לגילאי 0-3 ברחבי הארץ, פנה חה"כ יעקב אשר בדחיפות לרה"מ המכהן גם כשר העבודה והרווחה במטרה להביא למניעת ההתייקרות ולהקל על ההורים ועל האימהות העובדות את תהליך שילוב ילדיהן במוסדות אלו.

בפנייתו הוא מציין כי כמאה ושישים אלף ילדים ופעוטות בגילאי 3-0 מתחילים בימים אלו את שנה"ל תש"פ במעונות ובמשפחתונים ברחבי הארץ, כשמטרת מסגרות אלו היא עידוד שילובם של אימהות בשוק העבודה.

אך כידוע, "לתדהמתם של ההורים שכר הלימוד בשנה זו התייקר משמעותית, ומנגד משרד העבודה והרווחה הפחית את סכום השתתפותו, כך שגם הורי הילדים ישלמו שכ"ל יקר יותר, וגם מסגרות הלימוד יקבלו פחות כסף כדי להפעיל את מסגרות הלימוד לרווחת הילדים"

ח"כ אשר כותב, כי "דבר זה תמוה במיוחד לאור העובדה כי רק לפני מס' חודשים התקבלה החלטת הממשלה שעניינה שיפור וייעול מערך מעונות היום בעלי סמל, כשבמסגרת החלטה זו הוחלט להקים ועדה בין-משרדית לבחינת מצב מעונות היום אשר תדון, בין היתר במבנה תעריף שכה"ל וכעת נראה כי בניגוד למדיניות הממשלתית של שיפור וייעול מערך מעונות היום, ובניגוד למטרה של שילובן של אימהות בשוק העבודה הוחלט ע"י משרד העבודה והרווחה לייקר את שכר הלימוד תוך פגיעה כלכלית במשפחות רבות ובהפחתת הכדאיות הכלכלית שביציאת אימהות לשוק העבודה".

לאור מצב בלתי סביר זה, מסכם ח"כ אשר את פנייתו לרה"מ: "אבקש כי בסמכותך כראש הממשלה וכשר העבודה והרווחה תורה מידית על הקפאת עליית שכר הלימוד והקיצוץ בהשתתפות המשרד בשכ"ל, וזאת עד להפחתה משמעותית של שכ"ל כחלק מהרפורמה במערך מעונות היום".

ביזנעס

שתף כתבה זו