מבזקים

זמן אלול: שלושה רמי"ם אחים יושבים שבעה

בשלוש מהישיבות הספרדיות החשובות יפתחו את זמן אלול ללא הר"מ של שיעור א' שיושבים שבעה בו זמנית על אביהם הגדול 

חרדים1.9.2019 | 10:39

אבל בעולם התורה הספרדי תפילה בשבעה צילום: משה גולדשטיין

 

שלוש ישיבות ספרדיות חשובות בעולם התורה הספרדי יפתחו את השבוע הראשון בזמן אלול  ללא הר"מ של שיעור א' וזאת בעקבות פטירתו של הגאון רבי שמעון ויזמן זצ"ל שנפטר בשבת בגיל 86. 

הגר"ש ויזמן זצ"ל שימש כאש ישיבת 'אשל' בשטראסבורג שבצרפת ועלה לארץ בעשור האחרון והתיישב בבני ברק אמש הוא נטמן בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז'.

בניו הרבנים למשפחת ויזמן יושבים שבעה בעקבות פטירת אביהם, הגאון רבי יצחק צבי ויזמן מראשי ישיבת 'יסודות התרה' בתל אביב ומגיד שיעור בשיעור א', הגאון רבי אברהם ישעיהו ויזמן מראשי ישיבת יסודות במושב יסודות ור"מ בשיעור א', ובנו הגאון רבי מאיר ויזמן מראשי ישיבת 'ברכת אפרים' בבני ברק וגם הוא ר"מ בשיער א'.

בניו המפארים כאמור את כותל המזרח של עולם התרו ספרדי ישבו שבעה במשך שבוע עם תחילת זמן אלול הזמן שהם אמורים לקבל את בני שיעור א' החדשים שעולים מישיבה קטנה. 

הגר"ש ויזמן זצ"ל נולד לאביו רבי דוד ז"ל, למעלה מיובל שנים הרביץ תורה ויראה במסירות נפש והעמיד דורות של תלמידי חכמים, תפילתו כעבד המתחטא לפני קונו, והיה איש אמת שהייתה צרופה בכל הליכותיו. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו