מבזקים

רבי בנימין הצדיק זעק: יש לזעוק לביטול גזירת 'קבורה רוויה'

הדברים מנהמת הלב נאמרו בעת תפילת רבים על ציון קדשו של רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט זי"ע, לרגל יומא דהילולא ה-110 • קהל רב הגיע להשתטח על ציונו ועל ציוני הצדיקים שיום ההילולא חל בחודש האחרון

חרדים29.8.2019 | 23:26

צילום: שוקי לרר

"על כל אחד ואחד מישראל מוטל לזעוק זעקה גדולה ומרה ולבקש ולהתחנן על ביטול גזירת הקבורה הרוויה שנאסרה על ידי כל גדולי הדורות", במילים אלו זעק מנהמת לבו, המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, על יד ציון קדשו של רבי שמואל סלנט זי"ע רבה של ירושלים, שהיה ממייסדי ומחוללי היישוב האשכנזי בעיה"ק ירושלים, בעת העלייה לקברו ביומא דהילולא המאה ועשר.

זעקה זו על ציונו של רבה של ירושלים במשך כ-70 שנה, הוא הגבר שעמד בראש חברה קדישא הראשית והכללית של ירושלים, תיקן וייסד את מנהגי החברא קדישא שנשמרים עד היום הזה בדחילו ורחימו ללא שום שינוי ח"ו.

דווקא ביום הזה ובמקום הקדוש הזה, ביקש הגה"צ רבי בנימין פינקל, לעורר רחמי שמים לביטול הגזירה, כשלדאבון לב למרות שגדולי ישראל בדור האחרון זצוק"ל ושיבלחט"א אסרו זאת בתכלית האיסור והזהירו לבל יהינו לפרוץ גדר ח"ו, עדיין יש מקומות שממשיכים לקבור בצורה נוראית זו וגורמים צער רב לישני עפר ר"ל.

על כן נדרש כל מי שיש לו השפעה על הנושא ובראשם נציגי הציבור לפעול ולדרוש לשינוי מצב עגום זה, הפוגע ביסודות הדת וההלכה ובמנוחתם של ישני עפר.

היום (חמישי) ערב ראש חודש אלול מוקדם, נערכה העליה הגדולה לקברו של רבה של ירושלים ולקברי הצדיקים שיום ההילולא שלהם חל בסמוך: בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים, עמוד ההוראה הגאון רבי דוד בהר"ן וקבר קדושי תרפ"ט, שהיום מלאו 90  שנה להירצחם.

כאמור, לפני התיבה עבר המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, שלאחר אמירת תהילים השמיע דברי כיבושין. ולאחר מכן הרב ישראל גליס  תולדותיהם ופועלם של הצדיקים בליווי רקע היסטורי מרתק. 

המשתתפים בעליה להר הזיתים זכו לחוברת תפילות מיוחדת שהופקה לרגל המעמד, על ידי החברה קדישא הראשית והכללית פרושים ירושלים, שכללה מקבץ תפילות על קברי הצדיקים, רקע ותולדותיהם של הצדיקים ועוד תכנים יקרים אודות הר הזיתים, בית העלמין היהודי העתיק והגדול ביותר בעולם.

בהנהלת ח"ק הראשית והכללית בירושלים הופתעו ממספר המשתתפים הגדול, ונמסר כי בע"ה מידי תקופה יארגנו עליות מסודרות לציוני הצדיקים בהר הזיתים, בליווי אבטחה ודברי הסבר על דברי הימים וההיסטוריה של בעלי ההילולא שהסתלקו באותה תקופה.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו