מבזקים

גיבוי מבית > המועצת בתמיכה בליצמן: ״מכפישים את שמו״

עקב החלטת המשטרה, מועצת גדולי התורה במכתב תמיכה בשר השר ליצמן • "מייצג נאמנה את ציבור היראים והחרדים לדבר ה', ופועל גדולות ונצורות למען עולם התורה ועבור קדשי ישראל" • פרסום ראשון

חרדים8.8.2019 | 00:56

פרסום ראשון משה גולדשטיין

בעקבות המלצת המשטרה להעמיד את סגן השר יעקב ליצמן לדין, 'מועצת גדולי התורה' של אגודת ישראל משגרת מכתב חיזוק לסגן שר הבריאות ויושב ראש 'יהדות התורה' חבר הכנסת יעקב ליצמן.

במכתב עליו חתומים גדולי האדמו"רים נכתב, כי מכפישים את שמו ולכן הם מחזקים אותו, שכן הוא פועל נאמנה, קשוב לדעת גדולי ישראל, ומסייע ומייצג את הציבור החרדי נאמנה. עוד נכתב כי הם מחזקים גם את צוות לשכתו.  ״עמל הרבה יחד עם העוזרים והמסייעים על ידו להביא טוב ותקוה לרבים מהפונים, להקל מסבלם וממועקתם ולעמוד לימינם בשעתם הקשה״, כלשונם.

לשון המכתב: "הננו לחזק ידיו ולאמץ רוחו של שלוחא דרחמנא ושלוחא דידן, הרה''ח ר' יעקב ליצמן שיחי', העושה מלאכתו בנאמנות ובמסירות זה שנים ארוכות, ומסור לקיים הוראת חכמים; מייצג נאמנה את ציבור היראים והחרדים לדבר ה', ופועל גדולות ונצורות למען עולם התורה ועבור קדשי ישראל.

מבכתב ה'מועצת'

זאת אף זאת, הינו מרבה להטיב לכל אדם באשר הוא, ללא הבדל ובמסגרת תפקידו עמל הרבה יחד עם העוזרים והמסייעים על ידו להביא טוב ותקוה לרבים מהפונים, להקל מסבלם וממועקתם ולעמוד לימינם בשעתם הקשה, והכל מתוך הכרה כי זו השליחות וזו המטרה של נציגי הציבור.

ועתה, כאשר על כך מכפישים את שמו -- הננו לומר לו 'רק חזק ואמץ', ויחד עם חבריו הנציגים הנאמנים שיחיו, יוסיפו להרבות כבוד שמים מתוך נחת והרחבה וכל מילי דמיטב".

על המכתב חתומים 'מועצת גדולי התורה'.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו