מבזקים

אג"ח, מט"ח או מניה? קצת סדר במושגים הסבוכים

התפיסה הרווחת היא שהמגזר החרדי טומן בחובו אנשי עסקים ממולחים, המשדרים ברגע הראשון את התחושה החרדית הקלאסית של אין לו בעולמו אלא ד' אמות של תורה, אך ברגע האמת מתגלה ה'תלמיד חכם' גם בזירת העסקים

כלכלי25.7.2019 | 17:05

יח"צ

התפיסה הרווחת היא שהמגזר החרדי טומן בחובו אנשי עסקים ממולחים, המשדרים ברגע הראשון את התחושה החרדית הקלאסית של אין לו בעולמו אלא ד' אמות של תורה, אך ברגע האמת מתגלה ה'תלמיד חכם' גם בזירת העסקים.

שוק ההון הוא זירה עשירה סבוכה ומורכבת, וכדי להכיר את הדרכים להתנהל בה חשוב להכיר תחילה את המושגים, את חוקי המשחק ואת בסיסם של הדברים לכל הפחות. התנהלות נכונה בשוק ההון עשויה להניב רווחים משמעותייים אך באם אתה שוקל להשקיע בתחום, מבלי להבין את מושגי היסוד לעומק, אתה מניח את כספך על קרן הצבי פשוטו כמשמעו. 

להלן תמצית של מושגי היסוד: 

אג"ח (אגרת חוב) - אגרת חוב היא למעשה התחייבות, שמהווה נכס כשלעצמה, במסגרתה מנפיק האג"ח לווה כסף מהמשקיע, אותו הוא מתחייב להחזיר בתוספת תשואה במועדים קבועים שנקבעו מראש. אגרות חוב הן לרוב נכסים בסיכון נמוך מאד יחסית המונפקות על ידי לווה בטוח ויציב, כמו למשל המדינה, והם מהווים אמצעי לגיוס הון מהציבור. אג"ח ממשלתית היא אג"ח שהונפקה על ידי בנק ישראל, באמצעותה המדינה לווה כסף מהציבור. בנוסף קיימות גם אג"ח להמרה, אלה הן אגרות חוב אותן להמיר למניות בחברה.

לכל אגרת חוב יש משך חיים מסוים עד לפדיונה הסופי. מח"מ- משך חיים ממוצע של אג"ח, אשר מחושב על פי שנים, הוא נתון משוקלל הכולל את כל תשלומי התשואות התקופתיים לכל אורך חייה של האג"ח, וככל שהוא גדול יותר, גדול גם הסיכון שבתנודתיות האג"ח. כשמדובר על אג"ח לתקופה שהיא עד שנה- מק"מ (מלווה קצר מועד), מדובר למעשה על אג"ח שמונפקת על ידי בנק ישראל, בניכיון והיא אינה צמודה ו/או נושאת ריבית.

מניה - היא נכס, נייר ערך, שבעלות עליו מקנה בעלות חלקית בחברה. כשערך החברה עולה, עולה ערך המניה ואיתה הונו של בעליה. חברה שיוצאת להנפקה מחליטה על סך כמות המניות אותן תנפיק, והוא נקרא הון מונפק. סך המניות שבפועל מוחזק בידי המשקיעים הינו הון נפרע.  בעל עניין בחברה הוא  מי שמחזיק במינימום של 5% מהון המניות שהונפקו, או מזכויות ההצבעה. בעל שליטה בחברה הוא מי שמחזיק במינימום של 50% ממניות החברה.

רווח למניה הוא נתון שמייצג את היחס בין הרווח הנקי לסך המניות, והוא המשמש לביצוע הערכות שווי בעיקר. דיבידנד הוא חלוקת רווחים לבעלי המניות, כאשר גובה הדיבידנד נקבע ביחס לכמויות המניות שבידי המחזיק.

מט"ח - הוא מטבע חוץ ומהווה את אחד הנכסים הסחירים בשוק ההון כשהמסחר נעשה על רקע שינוי בערך המטבע ביחס למטבע אחר. ייסוף הוא התחזקותו של ערך המטבע ופיחות הוא היחלשותו, ביחס למטבע אחר. אחד המדדים שמשמשים לתחזית תנודתיות המחיר של מטבע חוץ, מניה או כל נכס אחר הינו סטיית התקן.

מדד ניירות ערך – הוא מדד המשקף את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות מסוימות או ענפים מסוימים של ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך. המדד משמש משקיעים להערכת רמת המחירים של ענף או קבוצה מסוימים ולמדידת ביצועים של תיקי השקעות ולהשוואה של ביצועים אלה ברמה יומית, חודשית, שנתית או רב-שנתית. מדדי ניירות ערך העיקריים הם מדדי מניות ומדדי איגרות חוב.

סחורות - המונח סחורות נועד לציין חומרי גלם הנסחר בין בני אדם בכל רחבי העולם באותו מחיר. סחורות יכולות להיות מתכות שונות כגון זהב, כסף, פלטינה וכו', בשר בקר או עוף, תירס, סויה, סוכר, חיטה וכו’. מחיר הסחורה נקבע על ידי כוחות הביקוש וההיצע והוא משתנה ללא הרף. משקיעים בשוק הסחורות אינם רוכשים את חומרי הגלם עצמם, במקום זה, ההשקעה מתבצעת דרך קנייה ומכירה של חוזים עתידיים (בין אם באופן ישיר או באמצעות קרן נאמנות או תעודת סל) על מחירי הסחורות.

מינוף פיננסי - הוא מונח מתחום המימון והכספים המתייחס לכלל השיטות להכפלת רווחים והפסדים. הדרך הנפוצה להשגת מינוף היא על ידי נטילת הלוואות לצרכי הגדלת הרווחים מעסקה כלכלית כמו השקעה בנכס מוחשי ושימוש בנגזרות פיננסיות. למינוף יש השלכות נרחבות בשל התרומה שלו לצמיחה של חברות גדולות מול חברות קטנות והיכולת של בעלי הון גדולים להשתמש במינוף פיננסי כדי להטיל על הציבור עלויות ולזכות ברווחים ובכך להגביר את אי השיוויון הכלכלי.

סְפֶרְדים - הוא המרווח בין המחיר של הקונה למחיר של המוכר. גם הקונה וגם המוכר "קובעים" את המחיר בו תימכר המנייה. ה SPREAD- מושפע מהיחס בין הביקוש להיצע, הקנייה תתבצע תמיד במחיר שמופיע בטבלת ההיצע וביקוש ב ASK- ואילו המכירה תיקבע ע"פ המחיר המופיע בטבלת ההיצע וביקוש ב-BID תמיד נקנה בASK- ונמכור בBID-

זוהי תמצית קטנה של המושגים כולם, חלק מהתורה על רגל אחת, וגם היכרות עם כל אחד ואחד שבהם לא תעניק את הידע הנדרש למסחר, אלא ההתנסות המעשית בו. יחד עם זאת, לא כדאי להמעיט בערכו של הידע התיאורטי ויסודות הדברים, שמהווים לא רק את הרקע ההכרחי להבנת הדברים, אלא גם כלים ושיטות לעבודה בפועל. בנוסף לשפת הענף, מושגי היסוד, התיאוריות והידע המקצועי, חשוב לעקוב אחר ההתרחשויות בעולם, באופן כללי ובפרט בהתייחס לחברות, נכסים, סחורות או מטבעות נסחרים. עוד מומלץ לעקוב אחר המלצות האנליסטים שכל פועלם הוא לעשות ניתוחי שוק ופעילות, לאתר מגמות ולחזות תנועה וכיוון. הנבואה אמנם ניתנה לשוטים, אך תחזיות האנליסטים המתבססות על נתוני אמת, אלגוריתמים ייחודיים

מחקרים וניסיון רב, מהוות כלי עבודה עשיר ומומלץ.

רוצים לשמוע פרטים נוספים להשקעה נכונה ומוצלחת?
נשמח לתת את כל הפרטים בטלפון 0723-952-830

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו