מבזקים

הראשון לציון: "צריך למנות את הרב עמרם קורח לרבה של בני ברק"

בצל הסאגה שנמשכת תקופה ארוכה סביב מינוי רב ספרדי לעיר בני ברק שיכהן לצד הרבנים האשכנזים, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הטיל פצצה בכנס רבני תימן והורה לסייע לרבי עמרם קורח - בנו של הגר"ש זצ"ל להיבחר לתפקיד היוקרתי ואף אסר להגיש מועמדות נגדו 

חרדים14.7.2019 | 17:14

דוד כהן, פלאש 90

כינוס של רבני תימן בהשתתפות רבני ערים, דיינים, ראשי ישיבות ורבני קהילות, נערך בעיר אלעד בראשות הגאון רבי עמרם קורח בנו וממשיך דרכו של הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל רבה של בני ברק שהסתלק בשנה האחרונה. במהלך הכינוס, אמר הראשל"צ הגר"י יוסף כי בנו של הגר"ש קורח צריך להתמנות לרב העיר הספרדי.

כלל הנואמים בכינוס דיברו על הצורך למנות ממשיך ברבנות העיר בני ברק, זאת לאחר שמונו רבני העיר הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט, לאחר פטירת הרב הקודם הגרמי"ל לנדא זצ"ל וטרם מונה רב ספרדי במקום הגר"ש זצ"ל במועצה הדתית. 

במהלך הכינוס נשא את המשא המרכזי הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שסיפר על קשרי הידידות והערכה שנרקמו בין אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל עם הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל.

הראשון לציון התייחס בדבריו לסוגיית היעדר רב ספרדי לבני ברק ואמר "אם יש בן ראוי להיות ברבנות, ת"ח ויודע לפסוק הלכות, הוא צריך להיות - תחת אבותיך יהיו בניך. ואסור לאנשים להתמודד נגדו. הרב עמרם, צריך לעזור לו להיבחר, שינהיג את הקהילה. כתוב בספרים שיש סיעתא דשמיא לבן שמכהן תחת אביו, ואביו מאציל עליו מרוחו ומסייע לו מלמעלה. ולכן באתי פה. לחזק את הבן ואת כל הקהילה הקדושה הזו קהילת התימנים".

הגר"י יוסף סיפר שהיו כמה ערים שבהם התמודד הבן לרבנות לאחר פטירת אביו. "הבן היה ראוי, כמו למשל בבת ים הרב בר שלום שהוא ראוי נתנו לו את כל הכוח שייבחר, אדרבה ואדרבה, זה דבר חשוב מאוד". 

בדבריו התייחס גם למינוי של רבני בני ברק אחר פטירת הגאב"ד הגרמי"ל, "למה אשכנזים בחרו מיד שני רבנים אשכנזים הרב שבח והרב לנדא, למה שספרדי לא יהיה? הגיע הזמן. צריך לעזור לרב עמרם שייבחר, יש הרבה חכמים הרבה ראויים אין לנו עניין לפגוע באף אחד". 

כזכור, עוד בחודש אלול תשע"ז, קודם פטירת הגר"ש קורח זצ"ל, שר הדתות דוד אזולאי ז"ל החל בהליך בחירת רב בעיר התורה והחסידות ופרישה מוקדמת של הרב קורח, זאת לאור העובדה שרב העיר הגאון רבי שלמה קורח צפוי היה לסיים את תפקידו בתאריך א' בטבת תשע"ט, אך הרב נפטר לבית עולמו בחודש חשוון תשע"ט.  

בחדרי חרדים 

שתף כתבה זו