מבזקים

הרופא של גדולי ישראל נפטר בחג מתן תורה

הוא הביא מזור לגדולי ישראל, תמך תורה ודקדק בהלכה והלך לעולמו בחג מתן תורה. 'בחדרי חרדים' אחר מיטתו של הרופא הד"ר הרב טלי סקוצ'ליס ז"ל שנטמן בארץ

ברוך דיין האמת12.6.2019 | 15:37

הוקירו לו טובה הד"ר הרב טלי סקוצ'ליס ז"ל צילום: באדיבות המצלם

 

ברוך דיין האמת: בחג השבועות נפטר בקווינס שבניו יורק, הרופא החרדי הד"ר ר' טלי סקוצ'ליס ז"ל, שהביא מזור ומרפא לעשרות אלפי חולים ובראשם גדולי ישראל מכל החוגים בהם טיפל במסירות.

בחודשים האחרונים חלה במחלה הקשה וזכה שנסתלק לבית עולמו ביום מתן תורה חג השבועות והוא בן 64.

המנוח היה איש תורה והלכה, שהרבה בצדקות וחסד, לצד היותו רופא מומחה שטיפל במסירות בין היתר באדמו"ר הפני מנחם, הרבי מחב"ד, פוסקי הדור הגרי"ש אלישיב הגר"ש וואזנר זצ"ל, יבלחט"א הגאון רבי ניסים קרליץ ויעץ גם לשר התורה הגר"ח קנייבסקי בענייני רפואה.

גדולי ישראל הודו והוקירו לו טובה על התמסרותו בכל עת שנדרש.

פרק מרכזי בחייו היה התקשרותו למרן הרב אלישיב זצ"ל, לאחר שזכה להביא מזור ומרפא. לאחר פטירת הגרי"ש, המשיך בקשר תמידי עם תלמידו הגדול הגרב"צ הכהן קוק, עמו נועץ תדיר בענייני הלכה.

היה מפורסם בדקדוק ההלכה הצרופה, והיה אדם אצילי בכל הליכותיו לצד היותו כאמור תומך תורה גדול.

המנוח שימש כיו"ר ועד הידידים של מוסדות 'יד הרמ"ה" שבראשות הגר"מ דייטש רבה של רמת שלמה.

הוא הותיר אחריו את רעייתו מרת דבורה שתחי' ובניו הגאון רבי יעקב אהרן מו"ץ בבית ההוראה הכללי ירושלים, ר' אבנר, ר' משה ור' אלי גרשון.

ארונו הגיע לארץ הקודש והוא נטמן בבית החיים 'ארץ החיים' בבית שמש.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו