מבזקים

בלי עין הרע: זהו מספרם האמיתי של עמלי התורה בישראל

בשנה החולפת חל גידול משמעותי במניינם של לומדי התורה אשר שוקדים על תלמודם יומם ולילה בהיכלי הישיבות הקטנות, הגדולות והכוללים • ניכר כי למרות המגמות לפגוע ולצמצם, קול התורה בוקע ברמה וצבא תלמידי הישיבות הולך ומשתבח בכמות ובאיכות | הנתונים המלאים לפניכם

חרדים6.6.2019 | 14:45

יעקב נחומי, פלאש 90

ערב חג מתן תורה תשע"ט ועולם התורה בארץ הקודש ממשיך לפרוח ולשגשג. ספסלי הלומדים בישיבות ובכוללים מתרבים משנה לשנה, ונדמה שמאז חורבן בית המקדש לא רבו הלומדים והעמלים בתורה כבדורנו. לכבוד החג פרסם 'חדשות בקהילה' את הנתונים המלאים על לומדי התורה במוסדות התורה בארץ הקודש. מהנתונים הרשמיים במשרד החינוך, עולה כי מספר הלומדים במוסדות הקודש השנה עומד על 159,442 בחורי ישיבות ואברכי כוללים. בהערכה גסה נלמדו בשנה האחרונה 1,434,978 שעות לימוד יומיות, 37,309,428 שעות לימוד חודשיות וכ-373,094,280 שעות שנתיות. מלבד שעות הלימוד הרבות הנלמדות מחוץ לסדרים הרשמיים בהיכלי הישיבות והכוללים, ימי שישי ושבת קודש, ימי בין הזמנים ועוד.

מהנתונים שנמסרו על ידי הרב שלמה ברילנט מ'איגוד מנהלי הישיבות' עולה כי בכ-1,200 הכוללים הפזורים ברחבי הארץ שוקדים על תלמודם 85,338 אברכים. עליה של כ-600 אברכים לעומת נתוני אשתקד. ב-387 הישיבות הגדולות שברחבי הארץ, הוגים על תלמודם 37,484 תלמידים. 

נפתחו בשנה האחרונה עוד 5 ישיבות גדולות. מספרם של בני הישיבות הקטנות קטן במקצת מתלמידי הישיבות הגדולות, על אף ששנות הלימוד ביש"ק העומדות על כמחצית ממוצע שנות הלימוד של תלמיד ישיבה גדולה. בסך הכל 36,620 תלמידים לומדים ב-330 ישיבות קטנות ברחבי הארץ.

הנתונים מסתמכים על נתוני משרד החינוך, ויש לציין כי מלבד נתונים אלו ישנם מוסדות רבים ותלמידים שלא עולים בחשבון, כדוגמת ישיבות בריסק וכן ישיבות של קהילות שלא נוטלות תקציבים ממוסדות המדינה. תלמידי מוסדות אלו רשומים ברובם ב'ועד הישיבות', המחזיק במספר תלמידי הישיבות המדויק. אלא שב'וועד הישיבות' נמנעים מלחשוף את הנתונים המלאים, כשמי שהורה על כך היה מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל, בטענה כי מספר תלמידי הישיבות המדויק עשוי לשמש ככלי ניגוח בידי אותם אלה המעוניינים לחרב ולהרוס את עולם התורה ולגייס את צעירי הצאן לצבא.

מלבד אלפי תלמידי הישיבות, ישנם למעלה מ-5,800 תלמידי ישיבות הלומדים גם מקצועות חול, גידול של מאות תלמידים לעומת נתוני השנה שעברה. מדובר בישיבות תיכוניות, כדוגמת מערבא, הישוב וכדומה. כמו כן, גם הישיבות הקטנות של חסידות חב"ד עולות בחשבון, כמו גם ישיבות קטנות לנוער נושר, שבחלקן מלמדים גם לימודי חול. הגידול והפריחה בעולם התורה מורגש גם בציונות הדתית. השנה למדו 8466 תלמידים ב-72 ישיבות ההסדר, עליה של מאות תלמידים לעומת אשתקד. גידול נרחב של כ-500 תלמידים נרשם ב-24 הישיבות הציוניות, כמרכז הרב, הר המור, ישיבת רמת גן ועוד – 2,156 תלמידים השנה, לעומת כ-1,500 אשתקד. הישיבה הגדולה בעולם, ישיבת מיר שבירושלים, עם למעלה מ-7,000 תלמידי ישיבה ואברכי כולל. מתוך כלל תלמידי הישיבות והכוללים 12,115 הינם תלמידי חו"ל, בהם 4,462 אברכים.

הנתונים המבורכים מלמדים על גידול של כ-1,000 תלמידי ישיבות ואברכים השנה, לעומת נתוני אשתקד. הגידול אינו משמעותי, יתכן והדבר נובע מהירידה בילודה במגזר החרדי, שהחלה במהלך מחצית העשור הקודם. עם זאת, ביחס לנתוני תחילת העשור הנוכחי, גדל מספרם של הלומדים בכעשרת אלפים. נתוני השנה מלמדים על גידול של מאות אברכי כולל, שמספרם הצטמצם במעט בעידן גזרות לפיד. כך למשל, בשנת תשע"ב מספרם עמד על 76 אלף לומדים, ואילו בשנת תשע"ו על 75 אלף אברכים. לפני כשנתיים מספרם כבר זינק ל-79,496 אברכים, אשתקד ל-84 אלף והשנה כאמור מספרם נאמד ביותר מ-85 אלף שקדנים. עליהם יש להוסיף כ-9 אלף אברכים הלומדים בכוללים ומדרשיות השייכים לציונות הדתית.

העורך הראשי של 'בקהילה' שלמה קוק מסר: "אנחנו גאים זו השנה השניה, ערב מתן תורה, להגיש באמצעות כתבנו חיים פרידלנדר את מפת הנתונים המלאה המבטאת את הגידול הבלתי פוסק בעולם התורה בארץ ישראל. מסתבר כי למרות הדיבורים על חוק גיוס והניסיון לכפות שילוב חרדים בחברה החילונית - רוב הציבור החרדי תורתו אומנותו. מעודד גם לראות את מספר האברכים בציונות הדתית. בזכות האברכים ובני הישיבות אנו קיימים. הם מקור כוחנו וגאוותנו".

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו