מבזקים

מתעדכן • ההבטחה של שר התורה והטיש שהופסק

ההתבטאות המבהילה של מרן שר התורה: "יזכו לשמש בבית המקדש" • מגבית "תנו לבבכם" של חסידות ויז'ניץ נמצאת ביומה השני והמכריע, גדולי ישראל מתגייסים לסייע ולהשתתף • מכתבם המשותף והמאחד של שני רבני ב"ב • באמצע הטיש האדמו"ר עצר וקרא לחסידים ללכת ולדאוג למגבית • אמן הרגש זועק ברגש: "ויז'ניץ זה החיים שלי • מתעדכן

חרדים5.6.2019 | 17:51

הגר"ח והאדמו"ר מויז'ניץ צילום: מתוך הסרטון


העולם היהודי העוקב בעניין רק אחר קמפיין "תנו לבבכם" של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, הופתע אמש מהתבטאותו המבהילה של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א על חשיבות המגבית.

לתרומות ולצפיה בנתוני הקמפיין בזמן אמת הכנסו>>>

היה זה במהלך ביקור מיוחד של מרן האדמו"ר מיזניץ במעונו, כאשר מרן האדמו"ר מציג בפני מרן שר התורה את החלטתו ליטול על עצמו את עול האדירים הזה למען חינוך הדורות, הוצגו בפני מרן שה"ת הדמיות בית המדרש, כשמרן שר התורה מציין עד כמה דודו מרן החזון איש פעל לבניית קריית ויזניץ ובית המדרש שלה ואף השתתף בחנוכת הבית באומרו כי "ויזניץ היא המזוזה של העיר".

למרן שר התורה הוצגה התכנית, כאשר לראשונה מזה שנים ארוכות, תזכה בני ברק שגג בית המדרש יהיה גבוה מגגות בתי העיר כמבואר בשו"ע, דבר שהיה בעיר בעבר בזכות הישיבות סלבודקא ופוניבז אך נעלם בשל הבנייה החדשה הגבוהה. מרן שר התורה הביע את קורת רוחו וכאשר נשאל על מעלת התרומה לבניין בית המדרש, השיב מרן באופן פלאי: "יזכה לשמש בבית המקדש!" כשמרן האדמו"ר שליט"א והנוכחים כולם, נדהמים.

לתרומות ולצפיה בנתוני הקמפיין בזמן אמת הכנסו>>>

לראשונה בבני ברק: שני רבני העיר בני ברק במכתב משותף לתושבי העיר

שני רבני העיר ב"ב, הגרח"י לנדא וגרש"צ רוזנבלט, במכתב משותף בקריאה לכלל תושבי העיר לעזור ולתמוך במגבית "תנו לבבכם" למען עמלו של האדמו"ר מויזניץ: "הבית הזה יש בו משום הפצת וביצור חומות הקדושה לעיר כולה"

רבני העיר בני ברק הגאון החסיד רבי חיים יצחק לנדא והרב הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט פרסמו הבוקר ביומונים החרדיים מכתב נדיר בו הם קוראים לתושבי העיר להירתם ולסייע למגבית "תנו לבבכם" להשלמת בית ויזניץ בעיר. "זכתה עירנו, שרועה נאמן לעדתו ולכלל ישראל כש"ת מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, שוכן בתוכה ומשפיע מקדושתו ויראתו על תושבי עירנו", פותחים הרבנים את המכתב.

הרבנים מציינים את עמלו הגדול של מרן האדמו"ר שליט"א למען הקמת הבניין, "בימים אלו פנה מרן האדמו"ר שליט"א בתחינת לב ונפש לסייע בידו להשלים הקמת הבית הגדול לה' ולתורתו, בית גדול שמגדלין בו תורה ותפילה קדושה וחסידות, בית המדרש הגדול דחסידי ויזניץ בקרית ויזניץ בבני ברק".

במכתב מתייחסים הגרח"י לנדא וגרש"צ רוזנבלט לנדירות המכתב ומציינים כי, "אין דרכנו בכגון דא, אולם בהיות שידענו כמה בנין בית המדרש הגדול שנטל על כתפיו איננו נותן לו מנוח, כולנו מחויבים לסייע בידו ולהתאמץ באופן מיוחד בעמלו, כי כולנו מחויבים להשיבו תודה וגמול".

מכתב רבני העיר בני ברק • קרדיט" יח"צ

לתרומות ולצפיה בנתוני הקמפיין בזמן אמת הכנסו>>>

"הננו בבקשה ובתחינה, לתושבי עירנו להיות שותפים בזכייה מיוחדת ונשגבה זו, באשר הבית הגדול הזה יש בו משום הפצת וביצור חומות הקדושה לעיר כולה, וע"כ יראו תושבי עירנו לקחת חלק ושותפות במגבית מיוחדת זו כל אחד כפי יכולתו", מבקשים הרבנים.

לסיום מבטיחים רבני העיר כי, "ולתורמים והמסייעים יהא זה לטובה ולזכות עבורם ועבור כל בני ביתם, ויזכו להצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ולנחת דקדושה מכל יו"ח ונזכה כולנו לראות במהרה בבניין ביהמ"ק בב"א", לשון המכתב החתום על ידי שני רבני בני ברק שנכנסו רק לאחרונה לתפקידם.

הנגיד רבי חיים משה פעלדמאן בביקור בחפ"ק הענק בלונדון של מגבית "תנו לבבכם" למען עמלו של האדמו"ר מויזניץ שליט"א תורם חופן של וואצארס (ציקים) של מאה פאונד לכל אברך מתרים, להגעה אל היעד.

לתרומות ולצפיה בנתוני הקמפיין בזמן אמת הכנסו>>>

דרמה: בעיצומו של של טיש יא"צ שהוקדם במיוחד לשעות הבוקר. קם האדמו"ר במפתיע באופן שדוגמתו לא זכורה, והודיע על קיצור הטיש על מנת שהציבור יצא לעבוד למען מגבית "תנו לבבכם"

לתרומות ולצפיה בנתוני הקמפיין בזמן אמת הכנסו>>>

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו