מבזקים

הרכבת הקלה: התדירות - נמוכה, הנסיעה - איטית

לפי דו"ח המבקר, תדירות הנסיעה של הרכבת הקלה בירושלים איטית - בניגוד לתנאי הזיכיון. בנוסף, החברה המפעילה, 'סיטיפס', צמצמה את תדירות הנסיעות ופגעה בשירות לנוסעים

רכב ותחבורה13.3.2019 | 17:25

יונתן זינדל, פלאש 90

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי זמן הנסיעה הממוצע בפועל של הרכבת הקלה ארוך מכפי שנקבע בהסכם הזיכיון - כך מתפרסם היום (רביעי) בדו"ח מיוחד של המבקר, יוסף שפירא.

זמן הנסיעה הממוצע בימי חול שגרתיים בשנת 2017, מתחנת המוצא בפסגת זאב לתחנה הסופית בהר הרצל, היה 46 דקות. הנסיעה בכיוון ההפוך נמשכה 47 דקות, וזמן הסבב הממוצע היה 93 דקות. זאת לעומת היעד שנקבע בהסכם הזיכיון: 39 דקות מקצה לקצה לכל כיוון, וזמן סבב של 78 דקות. הפער בין זמן הסבב המתוכנן לבין הזמן בפועל היה 15 דקות (כ-19.2% יותר מהמתוכנן).

עוד מפרסם המבקר, כי בהסכם הזיכיון התחייב הזכיין כי תדירות ההגעה של הרכבות תהיה אחת ל-4.5 דקות בשעות השיא בבוקר ואחת ל-5 דקות בשעות השיא בערב, אולם לאחר מועד ההפעלה הסכימו ביניהם המדינה והזכיין להוריד את תדירות ההגעה של הרכבות מאחר שהביקושים בפועל לא תאמו לתחזיות שעליהן התבסס הסכם הזיכיון.

תחילה הורידו לרכבת מדי 6 דקות; מספטמבר 2012 ועד יולי 2015 רכבת מדי 5.5 דקות; והחל מיולי 2015 רכבת מדי 6 דקות בשעות השיא. זאת אף שחל גידול של 23.5% במספר הנוסעים בתקופה 2019-2016 לעומת שנת 2015.

המבקר טוען כי הפחתת מספר הנסיעות היומיות לעומת המספר שנקבע בחוזה גורמת להורדת תדירות הנסיעות ובכך פוגעת באיכות השירות, וזאת בייחוד בשעות שבהן יש ביקוש רב לרכבות.

על פי נתוני התדירות שאישר מנהל אגף בכיר רכבות דאז במשרד התחבורה כמנהל מסילת ברזל מקומית, בתוקף סמכותו, הופחת מספר הרכבות בשעות השיא לשני הכיוונים מ 103 ל-80, פער של 20% לעומת התחייבות הזכיין בהסכם הזיכיון.

"הפחתת מספר הנסיעות ונוסף על כך הגידול הניכר במספר הנוסעים הביאו להגדלת הצפיפות ברכבות ובכך גרמו לפגיעה ניכרת באיכות השירות", מאשים מבקר המדינה.

71.2% מהנוסעים שענו על שאלון בהליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינה ציינו כי "אינם מרוצים" או "כלל אינם מרוצים" מהעמידה בלוחות הזמנים של הרכבת הקלה.

בנוסף, התארכות זמן הנסיעה של הרכבת הקלה והפחתת התדירות כאמור לעיל גורמות בהכרח לעלייה בצפיפות בתוך הקרון, בעיקר בשעות השיא. 

מחברת סיטיפס, המפעילה את הרכבת הקלה נמסר בתגובה: "סיטיפס מפעילה קרוב ל-8 שנים בהצלחה מערך תחבורתי מורכב וראשון מסוגו בארץ, המסיע כ-170 אלף נוסעים מדי יום ועומד על רמת אמינות וזמינות נסיעה גבוהים מאד, של למעלה מ-98%, וזאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזה ההפעלה. מרבית הליקויים עליהם מצביע דוח המבקר הם תוצאה של התנהלות והחלטות המדינה לאורך השנים. כך קבע גם המומחה ההנדסי בהליך בוררות שהתנהל בין המדינה וסיטיפס.

"בניגוד לטענות העולות בדו"ח המבקר אנו פעלנו לאורך השנים בכל הכלים שברשותנו לשדרוג המצב. כך לדוגמא, סיטיפס היתה זו שפנתה למדינה כבר בחודש דצמבר 2013, בהצעה לעבור ללוח זמנים משודרג של רכבת כל 6 דקות בין השעות 07:00-18:00 – תכנית שהמדינה אישרה רק ביולי 2015. כמו כן, ב-2014 הגישה סיטיפס למדינה הצעה לרכישת 10 קרונות לטובת שיפור השירות בקו הקיים. המדינה החליטה שלא לרכוש את הקרונות באותה עת ולעשות זאת בשלב מאוחר יותר. קרונות אלו לא נרכשו עד היום ולפי החלטת המדינה הרכישה תדחה עד לסיום המכרז על הקווים הבאים בעיר".

"בניגוד לטענות העולות בדו"ח המבקר, על אף הטעויות הרבות שהמדינה עשתה בזמן יצירת מכרז הפעלת הרכבת, בין היתר בזמני הנסיעה השגויים, רכש קרונות לא מספק ואי תעדוף רמזורים, אנו פעלנו בכל הכלים שברשותנו לשדרוג המצב. יתרה מכך – הנחיות משרד התחבורה לגבי מעבר הרכבת בצמתים, גורמות לעיכובים מיותרים נוספים של הרכבת הקלה".

כיכר השבת

שתף כתבה זו