מבזקים

שכחתם לדווח למס הכנסה על 2018? קבלו הארכה מקוונת

מנהל רשות המסים החליט לדחות את המועד האחרון לדיווח ותשלום המס התקופתי למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום שני 21 בינואר 2019 • הדיווח המאוחר מתאפשר רק באמצעים המקוונים של הרשות

כלכלי16.1.2019 | 15:30


משרדי מס הכנסה פתח תקוה | צילום: דודי לדרמן

לבקשת הלשכות המקצועיות, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס, החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, לדחות את המועד האחרון לדיווח ותשלום המס התקופתי, באמצעים המקוונים בלבד (מחשב שע"מ או אינטרנט), למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום שני 21 בינואר 2019.

עוסקים ונישומים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים המקוונים, לאחר תאריך 21 בינואר 2019, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 15 בינואר 2019.

מנכים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים המקוונים, לאחר תאריך 21 בינואר 2019, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 16 בינואר 2019.

ביזנעס

שתף כתבה זו