מבזקים

משה מונטג מנסה למנוע מינויים של עליזה בלוך

לקראת ישיבת מועצת העיר בית שמש, יוצא משה מונטג במכתב ליועמ"ש העירייה בניסיון למנוע מספר מינויים, בהם של עוזרו לשעבר של חיים אפשטיין, איש 'הפלג'

מקומי8.1.2019 | 21:43

יעקב לדרמן, פלאש 90

לקראת ישיבת מועצת העיר בית שמש מחר (רביעי), ישיבה שלא מן המניין, יוצא חבר מועצת העיר משה מונטג במכתב ליועמ"ש העירייה בניסיון למנוע מספר מינויים, שלדבריו אינם עומדים בתקני החוק.

עיקר טענותיו של מונטג הן על רקע הכוונה לאשר מינוי של עובד נוסף במשרת אמון בלשכת ראש העיר, כאשר לדבריו משרד הפנים מאשר עד שלושה עובדים בלשכת ראש העירייה.

במהלך הישיבה מחר צפויים חברי המועצה לאשר בין היתר את מינויו של אברהם פרנקל מ'אגודת ישראל' לחבר מועצה, זאת לאחר שלא מונה בישיבה הקודמת בשל סירובו של משה אבוטבול להתפטר.

במכתבו ליועמ"ש העירייה, כתב מונטג: "בסעיף 8 בתוספת לסדר היום לישיבת מליאה מבקשת ראש העירייה את אישור מועצת העיר להעסקת עובדים נוספים במשרות אמון בלשכתה".

"בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים", כותב מונטג, "לראש הרשות ישנם 3 משרות אמון להעסקה בלשכתה בישיבת מועצה הקודמת מונו 2 עובדים במשרות אמון. יוחנן מאלי, ראש מטה, סתיו סעד, עוזרת לראש הרשות. כך שבפועל ניתן להעסיק עוד עובד אחד נוסף במשרת אמון בלשכת ראש העירייה".

"אשר ע"כ אבקש את חוות דעתך מהיכן וע"פ איזה חוק מבקשת עתה ראש העירייה למנות 2 עובדים נוספים במשרת אמון, כך שבפועל יועסקו 4 עובדים במשרות אמון", כותב מונטג.

בנוסף, תוקף מונטג את הניסיון למנות את אליהו גולדשטוף, מי שהיה עד כה עוזרו של חיים אפשטיין ('הפלג') לעוזרה של ראש העיר עליזה בלוך: "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבוקש לאשר את מר אליהו גולדשטוף, כנהג ראש העירייה. כפי הידוע את תפקיד זה מבצעת גב' ענת עיאש. האם מר גולדשטוף אמור להחליף אותה ? שכן ממידע שהגיע לידי, עולה שמר גולדשטוף אמור לכהן כעוזר של ראש העירייה ולא כנהגה בפועל".

 

כיכר השבת

שתף כתבה זו