מבזקים

דו”ח פרקליטות המדינה: 704 מיליון ₪ נתפסו מנחקרים כלכליים

במהלך 2017 תפסה פרקליטות המדינה מאות מיליוני שקלים, שרובם הושבו לחשודים · בדו”ח סיכום פעילות לשנת 2017 חשפה הפרקליטות: 156 תיקים נפתחו בנושאי מיסוי

משפטי25.7.2018 | 16:00

יונתן זינדל, פלאש 90

דו”ח הסיכום השנתי של פרקליטות המדינה לשנת 2017 מתפרסם זו השנה השלישית, כחלק מתהליך רחב המקודם בפרקליטות המדינה ובמשרד המשפטים כולו, להנגשת מידע ונתונים לציבור הרחב. הפרקליטות רואה ביכולתה להפיק נתונים מהימנים אודות עבודתה כלי ניהולי שנועד לשפר את עבודתה, להציף נושאים לדיון ולהביא לייעול תהליכי עבודה בארגון ולקידום האינטרס הציבורי.

בשנת 2017 התרחשו מספר התפתחויות מרכזיות בפרקליטות: פרקליטות מחוז צפון (אזרחי) התפצלה ממחוז צפון המאוחד והחלה פעילותה בתחילת שנת 2018, הנהלת הפרקליטות עדכנה את התוכנית האסטרטגית של הפרקליטות, והוקם ביחידת הניהול של הפרקליטות תחום חקר תהליכים ובקרה לשיפור עבודת הפרקליטות. בנוסף, בוצעו מהלכים לקיצור הליכי מכרז המאגר לגיוס פרקליטים חדשים לשורות הפרקליטות, כחלק ממהלכי התייעלות, אשר אפשרו השנה לראשונה את קליטתם של פרקליטים חדשים בסמוך לאחר קבלת תעודת ההסמכה לעריכת דין.

הדו”ח כולל נתונים אודות פעילות פרקליטות המדינה – מחוזותיה הפליליים והאזרחיים ויחידות המטה, ובכלל זאת מחלקת הבג”צים, מח”ש, יחידת הסייבר, המחלקה למשפט העבודה והמחלקה הפיסקאלית ועוד, וכן נתונים על שיעור ההרשעות ושיעור הסדרי הטיעון במשפטים הפליליים שהסתיימו בשנת 2017.

עשרות מיליונים מחולטים

בחלק הדו”ח הנוגע ל’אכיפה כלכלית משולבת’, נכתב כי “כחלק מהמאמצים במלחמה בפשיעה המאורגנת, שמה לה הפרקליטות בשנים האחרונות כיעד מרכזי, להביא לגידול משמעותי בשיעור הכספים והרכוש הנתפסים זמנית והמחולטים באופן סופי או נשללים מהעבריין בדרך אחרת בצו שיפוטי”.

בחילוט סופי הכוונה היא להעברה של רכוש (הקשור לעבירה או רכוש בשווי רכוש שהולבן) לקניינה של המדינה, במטרה להגיע לתוצאה צודקת יותר, לעקר את הכדאיות שבפשיעה, למנוע המשך ביצוען של עבירות נוספות תוך שימוש ברכוש ולהגביר את ההרתעה.

“לטובת העמידה ביעד זה, הוקמו במחוזות הפרקליטות בשנים האחרונות חוליות אכיפה כלכלית. חוליות האכיפה מונות לפחות 3 פרקליטים: פרקליט בעל מומחיות בתחום הפיסקאלי, פרקליט בעל מומחיות בתחום הלבנת הון, ארגוני פשיעה וחילוט, ופרקליט בעל מומחיות בתחום האזרחי מנהלי”.

בשנת 2017 שווי הרכוש שנתפס בשלבי החקירה הראשונים על ידי המשטרה (בתיקים שבליווי הפרקליטות) עמד על 704 מיליון ₪. היקף הרכוש שחילוטו התבקש במסגרת בקשות שהוגשו לבית המשפט בשנת 2017 עמד על 244 מיליון ₪ (לעומת 228 מיליון ₪ בשנת 2016). שיעור הכספים והרכוש שנלקחו מהעבריינים בתום ההליך המשפטי מורכב מנתוני החילוט הסופי שבית המשפט אישר בסוף ההליך, גובה עיקולי המס והקנסות שהושתו על הנאשמים ומסכומים נוספים, כגון השבה לקורבנות עבירה. בשנת 2017 עמד סכום זה על 234 מיליון ₪ במצטבר [84 מיליון ₪ קנסות; 100 מיליון ₪ עיקול מס ו- 50 מיליון ₪ חילוט סופי].

המס שלך ובשבילך

המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה היא יחידת מטה האחראית על תחום המיסים, בהיבט האזרחי ובהיבט הפלילי. חלק ניכר מתיקי המס שבטיפול המחלקה הם בעלי השלכות רוחב משמעותיות, הן מבחינת האופן בו הם חלים על החייבים והעוסקים במשק והן מבחינת היקפם הכספי. המחלקה הפיסקאלית אחראית על ייצוג המדינה בבית המשפט העליון בתיקי מס אזרחיים ופליליים, ובעתירות לבג”ץ המעוררות שאלות בתחום המיסוי.

כמו כן, מעורבת המחלקה בעתירות מנהליות, בתובענות ייצוגיות ובתביעות שונות שמוגשות נגד רשות המיסים, או בתביעות שמערבות שאלות מיסוי וגביה מינהלית – בפרט בתיקים בהם מתבקשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בענייני מס.

לפי נתוני הדו”ח, במהלך שנת 2017 נפתחו בבית המשפט העליון 156 תיקים, בהליכים המרכזיים המצויים בטיפול המחלקה. 111 תיקים בהליכים אזרחיים ומנהליים (71%) ו-45 תיקים בהליכים פליליים (29%).

כמו כן, במהלך שנת 2017 התקבלו פסקי דין ב-76 הליכים אזרחיים ומנהליים, וב-39 תיקים פליליים שטופלו במחלקה. עמדת המדינה התקבלה על ידי בתי המשפט באופן מלא או חלקי ב-97% וב-92% מההליכים השיפוטיים בהתאמה.

שקיפות ונגישות

היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, מסר עם פרסום הדו”ח: “אבקש לברך את פרקליט המדינה, שותפי לדרך, על החלטתו החשובה והתקדימית לחשוף את הנתונים הנוגעים לעבודת פרקליטות המדינה. בכך פועלת פרקליטות המדינה בשקיפות ובנגישות לציבור, מתוך אחריות אישית וציבורית והכרה בחשיבות איתור ליקויים ותיקונם, לשם הגברת האמון במערכת אכיפת החוק”.

פרקליט המדינה, שי ניצן, מסר כי: “פרסום הדו”ח נותן ביטוי לערך השקיפות בו רואה הפרקליטות ערך חשוב, כגוף האמון על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני הערכאות השיפוטיות השונות”.

ביזנעס

שתף כתבה זו